Contactmogelijkheden voor familie en vrienden

Op deze pagina vind je meer informatie over:

 • voorbereiding en regels bezoek
 • soorten bezoek
 • briefwisseling
 • telefoneren
 • kledij/goederen binnenbrengen
 • geld storten aan de gedetineerde
 • steunfonds

 

Voorbereiding en regels bezoek

Een bezoek aan de gevangenis vraagt enige voorbereiding;

Waar kan je op voorhand op letten?

 • Neem een identiteitsbewijs mee. Zonder mag je niet binnen.
  • voor volwassenen: een identiteitskaart, reispas of rijbewijs.
  • voor kinderen: een kids-ID, ISI+ kaart of geboorteakte.
 • Draag kledij waarin niet te veel metaal verwerkt zit; bv. juwelen, bh-beugel,…
 • Heb je door een operatie metaal of een prothese in je lichaam? Breng een medisch attest mee dat de locatie ervan aangeeft.
 • Breng een muntstuk van €1 mee voor een kluisje. Hierin kan je waardevolle spullen opbergen die niet mee naar binnen mogen in de gevangenis.

Wie mag op bezoek komen?

Naaste familie mag op bezoek komen zonder voorafgaande toelating van de directie. Dat zijn:

 • (groot)ouders
 • (klein)kinderen
 • voogd
 • echtgenoot, wettelijk of feitelijk samenwonende partner
 • broers en zussen
 • ooms en tantes

Deze personen dienen de band aan te tonen via:

 • trouwboekje
 • attest van gezinssamenstelling
 • geboorteakte
 • domicilie op hetzelfde adres, in geval van feitelijk samenwonende partners.

Andere bezoekers worden enkel toegestaan na toelating door de directeur. De gedetineerde moet een aanvraag doen via het formulier ‘bezoekaanvraag’. Hij/zij voegt hierbij een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant) van de bezoeker en een (korte) motivatie.

Minderjarigen die op bezoek komen in de gevangenis, hebben hiervoor een toelating nodig van één van de ouders. Ben je minderjarig en is de persoon die je komt bezoeken niet je mama of papa? Dan heb je een toelatingsbrief nodig van je mama of papa om naar de gevangenis te komen. Voeg een kopie toe van de identiteitskaart van één van hen

Het aantal bezoekers per sessie is beperkt tot 3 volwassenen (+16 jaar);

Voor eigen kinderen is er geen beperking in aantal toegelaten bezoekers tot en met 16 jaar.

Indien het niet gaat om de eigen kinderen, mogen 2 kinderen tot en met 16 jaar meekomen onder begeleiding van een volwassen ouder/voogd. Een toelatingsbewijs van de ouder of voogd kan ook.

Hoe werkt het?

 • Kom op tijd naar de gevangenis. Dat wil zeggen, tenminste 15 minuten en maximaal 45 minuten voor de start van het bezoek.
  • Let op: de inschrijving voor het bezoek sluit stipt 15 minuten voor aanvang van het bezoek. Zorg dat je zeker op tijd bent om teleurstelling te voorkomen!
 • Ga de gevangenis binnen via de bezoekersingang. Dit is de deur links als je voor het gebouw staat. Er staat een knopje op de deur waar je op drukt om binnen te gaan.
 • Je komt bij de portier (het onthaal). Meld je aan met je identiteitsdocument bij de hand. Vermeld de band die je hebt met de persoon die je bezoekt. Toon dit aan met een bewijs (trouwboekje, attest van gezinssamenstelling,…)
 • De beambte zal je inschrijven en een foto van je nemen. Je krijgt een papieren badge. Bewaar deze goed (niet op schrijven of plooien).
 • Gsm, portefeuille, sleutels,… berg je op in een kluisje. Hiervoor heb je een munt van €1 nodig.
 • Bij de portier vervang je je rolstoel of maxi cosi door een exemplaar van justitie.
 • Om veiligheidsredenen moet iedereen door de metaaldetector. Heb je metaal in je lichaam of een prothese? Geef je attest af.
 • Op de vloer staan voetjes getekend. Volg deze tot aan de wachtzaal. Wacht op de bankjes tot een bewaker je komt halen.
 • Na het bezoek, bij het terug naar buiten gaan, geef je jouw badge aan de bewaker. Je krijg je paspoort terug.

Soorten bezoek

Tafelbezoek

Bezoekuren 

Hoe werkt het?

 • Het bezoek duurt 1 uur.
 • Een gedetineerde in voorhechtenis heeft recht op 1 bezoek per dag.
 • Wie veroordeeld is heeft recht op 3 bezoeken per week (begint te tellen van maandag tot en zondag).
 • Elk bezoek dient gereserveerd te worden door de gedetineerde.
 • In de bezoekzaal staan automaten waar je met muntstukken drank en snoep kunt kopen. Kleingeld neem je in een plastieken zakje mee naar binnen. (In de inkom bij de portier staat een wisselautomaat voor briefjes van 5 en 10 euro)
 • In de bezoekzaal staat een verzorgingstafel. Je mag een flesje babyvoeding en 2 pampers voor je baby meenemen.
 • Bij bepaalde tijdsblokken is de tuin geopend tijdens het tafelbezoek, we spreken dan van tuinbezoek. Voor het tuinbezoek gelden dezelfde afspraken als voor tafelbezoek.

Videobezoek

Hoe werkt het?

 • De gedetineerde kan videobezoek aanvragen op sectie via een aanvraagformulier.
 • Hij vermeldt het e-mailadres van degene waarmee hij wenst te bellen.
 • Je krijg vooraf een link doorgestuurd via e-mail. Met die link kan je verbinding maken op het afgesproken uur.
 • Videobezoek verloopt via Cisco Webex. Je kan een handleiding opvragen als je dat wenst.

Bezoek achter glas

In principe gaat bezoek door in de bezoekzaal (tafelbezoek). Maar, soms kan de directeur beslissen dat het bezoek achter glas plaatsvindt.

Dat gebeurt wanneer:

 • er een risico is dat de veiligheid in het gedrang komt
 • de bezoeker dit vraagt
 • de gedetineerde dit vraagt
 • als de bezoeker of de gedetineerde eerder de bezoekregeling niet heeft nageleefd en er redenen zijn om aan te nemen dat dit opnieuw kan gebeuren.

Bezoekuren

Hoe werkt het?

 • De gedetineerde reserveert het bezoek vooraf.
 • Het bezoek duurt 1 uur.

Kinderatelier

Het kinderatelier is een bezoek dat door Justitieel Welzijnswerk (JWW), een team van CAW Limburg, georganiseerd wordt. Het contact tussen ouder en kind staat er centraal. Er wordt speelgoed voorzien tijdens het bezoek en elke 14 dagen zijn er (knutsel)activiteiten voor de kinderen en hun gedetineerde ouder.

Hoe werkt het kinderatelier?

 • Het gaat iedere zaterdag door van 10u tot 11u40.
 • Het richt zich op gedetineerden met hun kinderen tot 12 jaar. Kinderen tot 18 jaar uit hetzelfde gezin mogen deelnemen, zolang het kind van -12 jaar ook aanwezig is.
 • Er kan 1 begeleidende volwassene meekomen.
 • Het kan door de gedetineerde aangevraagd worden door een rapportbriefje te schrijven naar JWW. Hij/zij wordt opgeroepen voor een kennismakingsgesprek.
 • Het kinderatelier is een extra bezoek en telt niet mee als tafelbezoek.

Wil je meer info? Vraag dan een folder van het kinderatelier aan de portier.

Ongestoord/familiaal bezoek

Bij familiaal en ongestoord bezoek kan de gedetineerde (na 1 maand detentie) vragen om met zijn naaste familie en/of partner samen te zijn in een aparte kamer.

Bezoekuren

Hoe werkt het?

 • Familiaal bezoek is er voor de gedetineerde en zijn gezin:
  • Er is beperkt speelgoed aanwezig.
  • Er is een toilet en een verzorgingstafel aanwezig voor baby’s/peuters.
 • Bij ongestoord bezoek is de gedetineerde alleen met zijn/haar partner:
  • Er is een toilet en douche aanwezig.
  • Er wordt een hygiënisch pakket voorzien (o.a. voorbehoedsmiddelen).
 • Familiaal en/of ongestoord bezoek kan 4 keer per maand worden aangevraagd, waarvan minstens 1 keer in de voormiddag of tijdens de middag.
 • Het bezoek duurt 2 uren.
 • De gedetineerde én iedere bezoeker (ook kinderen) moeten een aanvraag voor het familiaal/ongestoord bezoek indienen:
  • Als bezoeker kunt u een formulier vragen aan de portier van de gevangenis en dit ingevuld achterlaten in de daarvoor bestemde brievenbus.
  • De gedetineerde kan een formulier aanvragen op zijn afdeling.
  • De directie beslist over de toelating.
 • De gedetineerde reserveert vooraf het bezoek via het formulier ‘reservering ongestoord/familiaal bezoek’.
 • Er worden maximaal 3 bezoekers toegelaten. Voor eigen kinderen jonger dan 16 jaar, wordt er geen maximum voorzien.

Briefwisseling

Je kan je naaste in detentie post bezorgen op volgend adres:

 • Gevangenis Hasselt
 • Naam van de persoon in detentie
 • Zwarte Brugstraat 4
 • 3500 Hasselt

Je kan de brief ook achterlaten in de brievenbus aan het onthaal van de gevangenis. De post wordt de volgende dag bezorgd.

Alle post wordt gecontroleerd.

Telefoneren

De gedetineerde mag onbeperkt telefoneren vanuit de cel. Hij/zij kan hiervoor belkrediet aankopen. Je kan een gedetineerde niet zelf opbellen.

Kledij/goederen binnenbrengen

Wie in de gevangenis verblijft kan bijna alles wat hij/zij nodig heeft, kopen via de kantine. Het is verboden goederen te overhandigen in de bezoekzaal.

Is het toch nodig om bepaalde voorwerpen/kledij mee te brengen? Dan vraagt de gedetineerde minimum 3 dagen vooraf toelating hiervoor via het formulier ‘aanvraag binnen/buiten geven burgerkledij’. Hij schrijft hierop welke kledij binnengebracht wordt. Deze aanvraag moet worden goedgekeurd.

Ook dit is belangrijk:

 • Kledij kan enkel meegebracht worden tijdens het bezoek. Deze wordt door de bewaking gecontroleerd en daarna aan de gedetineerde bezorgd. Vermeld duidelijk de naam van de gedetineerde op de verpakking.
 • Kledij kan maximaal 4 maal per jaar binnengebracht worden (2 maal van januari tot juni; 2 maal van september tot december – er is geen kledijwissel in juli en augustus).
 • Enkel wat op papier staat, mag binnen. Ook het aantal stuks moet kloppen.
 • Kledij die lijkt op uniformkledij (leger, politie, gevangenis) en schoenen met harde zool (combats of veiligheidsschoenen) mogen niet binnen.
 • Jassen/pulls met metalen knopen en/of kap worden niet toegestaan.

Geld storten aan de gedetineerde

Iedereen die in de gevangenis verblijft, heeft er een persoonlijke rekening. De gedetineerde kan tijdens de detentie werken voor een beperkt loon. Hij/zij doet daarvoor een aanvraag via een rapportbriefje. Na goedkeuring komt de gedetineerde op een wachtlijst terecht.

Je kan ook geld storten aan de gedetineerde zodat hij in de gevangenis producten kan kopen, bellen,…

Dit kan via:

 • Rekeningnummer: BE35 6792 0041 5437
 • Vermeld in de mededeling naam en voornaam van de gedetineerde

Het duurt ongeveer 2 dagen voor het geld op de rekening staat.

Steunfonds

Heeft de gedetineerde geen geld? Dan kan hij/zij een beroep doen op het Steunfonds. Dit kan via het formulier voor sociale steun (kan gevraagd worden op de afdeling). De directie kan beslissen €8 per week op de rekening van de gedetineerde te storten.

Let op, dit bedrag moet terugbetaald worden. Dat wil zeggen dat wanneer de familie later geld op de rekening stort, dit eerst gebruikt zal worden om het geld uit het Steunfonds terug te betalen.