Advies rond migratie

Ons Adviescentrum Migratie helpt je verder met je vraag!

Bekijk de locaties

Het Adviescentrum Migratie (ACM) is toegankelijk voor alle mensen met verblijfsvragen. We gaan samen op zoek naar juiste informatie en mogelijke perspectieven. Zo bouwen we aan een gelijkwaardige samenleving en bieden we meerwaarde voor het individu én de maatschappij.

Deze hulpverlening is enkel beschikbaar in de regio Antwerpen.

We doen dat steeds met respect voor ieders individuele beleving, vanuit een rotsvast geloof in de krachten van ieder mens en op maat van de hulpvrager.

Ons aanbod

Individuele hulpverlening

Socio-juridische hulpverlening voor asielzoekers, vluchtelingen, geregulariseerden, mensen zonder wettig verblijf en mensen met vragen over hun verblijfspapieren, nationaliteitswetgeving of gezinshereniging.

Vrijwillige terugkeer

Er wordt met de cliënt gekeken naar een mogelijk terugkeerperspectief. De terugkeerbegeleider verschaft informatie en administratieve ondersteuning omtrent vrijwillige terugkeer en biedt een antwoord op je verwachtingen. Indien je effectief wenst terug te gaan naar je land van herkomst evalueert hij je behoeften, bepaalt hij welke soort steun je kan verkrijgen en helpt hij je je reisdocumenten in orde te brengen. Samen met IOM (International Organization for Migration) en Caritas werkt men een eventueel reïntegratieproject uit in het thuisland.

Jongerenwerking

Alleenstaande jongeren tot 21 jaar kunnen bij het jongerenteam terecht voor individueel ad- vies en hulpverlening rond verblijf en integratie.