Traject Brussel

‘Cultuursensitief aan de slag!’

Opleidingstraject van CAW Oost-Vlaanderen georganiseerd in het kader van het Fonds asiel, migratie en integratie (AMIF).

Module 1

5 studiedagen tussen oktober 2024 en februari 2025
Academische en theoretische kaders afgewisseld met interactieve workshops

Studiedag 1

Cultuursensitief en veerkrachtig aan de slag!
Kick-off dag van de opleiding! We nemen jullie mee in een veerkrachtbenadering in het werken met vluchtelingen!
📍Dinsdag 22 oktober 2024 (fysiek)

Studiedag 2

Transculturele trauma-zorg aan vluchtelingengezinnen
Vluchtelingen in gezinscontext ervaren in hun integratieproces vaak een zoektocht naar hun ouderrol in België. We laten experts aan het woord om hier meer inzicht in te krijgen.
📍Donderdag 25 november 2024 (fysiek)

Studiedag 3

Psycho-sociaal welzijn van vluchtelingenjongeren
Hoe kan je vluchtelingenjongeren goed ondersteunen?
📍 Maandag 9 december 2024 (fysiek)

Studiedag 4

Werken met gezinsherenigers
De procedure voor gezinshereniging is een juridisch complexe en emotioneel slopende periode voor vele vluchtelingen. Waar kan je terecht met vragen en waar kan jij een rol van betekenis spelen?
📍 Donderdag 12 december 2024 (NM, digitaal)

Studiedag 5

De zoveelste vluchtelingencrisis … en nu?
We worden van de ene ‘crisis’ in de andere geslingerd. De werkdruk ligt hoog en machteloosheid neemt het soms over. Hoe kan je hier als hulpverlener mee omgaan?
📍 Donderdag 27 februari 2025 (fysiek)

Toelatingscriteria module 1

• U bent sociaal werker bij een OCMW en werkt met vluchtelingen of u werkt bij een partnerorganisatie en begeleidt vluchtelingen-cliënten van het OCMW (Let op: dit moet u aantonen via een door ons voorziene verklaring)

• U bent bereid om minstens 3 van de 5 studiedagen te volgen: studiedag 1 is verplicht, daarna minstens 2 andere studiedagen naar uw keuze. U kan ze uiteraard ook alle 5 volgen.

Module 2

8 intervisies tussen maart en december 2025
Delen van goede praktijken uit het werkveld en eigen ervaringen, leren van elkaar

• Er worden tussen februari en december 2025 8 intervisies voorzien voor groepen van max 10-15 deelnemers. Exacte data volgen in het najaar 2024.

• De intervisies vinden plaats onder begeleiding van experts met veel praktijkervaring: Prof. Lucia De Haene, psycholoog Sarah Strauven, psycholoog Koen Van Praet, Dr Winny Ang, …

• We bieden intervisies afwisselend fysiek of online aan om zowel lokale als bovenlokale netwerken te versterken. De deelnemers van Traject Gent en Brussel volgen dezelfde intervisies.

Toelatingscriteria module 2

• U hebt 3 studiedagen uit module I gevolgd

• U kan zelf het aantal intervisies kiezen waaraan u wil deelnemen volgens uw eigen interesse en beschikbaarheid.

Online leerplatform

Permanent aanbod

• De inhoud van de studiedagen en intervisies kan je hier steeds consulteren
• Extra inhoudelijke verdieping
• Factsheets met cijfers en belangrijke info over de meest vertegenwoordigde groepen vluchtelingen/nieuwkomers/migranten
• Video’s (in diverse talen) die bruikbaar zijn ikv toeleiding van de doelgroep naar psychosociale hulpverlening en bespreekbaar maken van psychosociale problemen

Thema’s doorheen de opleiding

Traumaverwerking en bijhorende copingsmechanismen als gevolg van een migratieparcours herkennen en op tijdkunnen doorverwijzen
Herkennen en omgaan met depressie, migratieverdriet en andere psychosociale problemen als gevolg van een migratieparcours en correct kunnen doorverwijzen indien nodig
• Omgaan met verschil vanuit een cultuursensitief denkkader
• Omgaan met en versterken van veerkracht
• Omgaan met (onbewust) racisme, discriminatie en stigma’s
• Omgaan met tolken in de hulpverlening
• Zelfzorg voor hulpverleners
• Hulpverlenen in tijden van vluchtelingencrisis
• Presentiebenadering in hulpverlening

Opbouw studiedag/intervisie

Academische inbreng: experts van UGent, KULeuven, HoGent, Odisee Hogeschool brengen theoretische modellen en kaders aan ivm psychosociale begeleiding van vluchtelingen.
Ervaringsdeskundigheid: we vertrekken vanuit onze eigen expertise binnen het Mind-Springprogramma in het werken met ervaringsdeskundigen en laten hen aan het woord!
Praktijkervaring: We organiseren uitwisseling en netwerkopbouw tussen sociaal werkers op lokaal en bovenlokaal niveau.

Praktisch

Het traject Bussel start in oktober 2024. Een gedetailleerd programma volgt binnenkort.
Alle fysieke opleidingsdagen vinden plaats in Brussel (Mundo Madou, Kunstlaan 7-8, 1210 Brussel) . De digitale sessies organiseren we via Zoom.

Let op: Deelnemers die niet voor een OCMW/CPAS werken moeten kunnen aantonen dat ze vluchtelingen-cliënten van het OCMW/CPAS begeleiden. We bezorgen deze deelnemers een document na inschrijving.

Inschrijven

Inschrijven voor het traject in Brussel kan tot 30 september 2024klik hier om de Microsoft Form in te vullen.

Dit opleidingstraject is gratis.

Heb je nog vragen?
Contacteer projectverantwoordelijke Thelma De Bruyckere via thelmadebruyckere@cawoostvlaanderen.be of 0499 06 14 26