Ondersteuning voor Romagezinnen

De Roma-coaches is een team van experten dat Romagezinnen en de diensten die met hen werken, ondersteunt. Ze zijn er voor Romagezinnen met leerplichtige kinderen, tot 18 jaar.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Antwerpen.

De Roma-coaches gaan voor:

  • Een zichtbare verbetering van de maatschappelijke integratie van de Roma gezinnen.
  • Het garanderen van onderwijs voor de kinderen.
  • Vertrouwen creëren tussen Romagezinnen en hulpverlening, diensten, scholen en organisaties.

Contactgegevens en bereikbaarheid