Vragen rond migratie

CAW Halle-Vilvoorde biedt gratis sociaal-juridische hulpverlening aan iedereen die vragen heeft over verblijf en verblijfsprocedures in België.
Denk hierbij aan vragen met betrekking tot de asielprocedure, medische- en humanitaire regularisatie, aanvraag Belgische nationaliteit, vrijwillige terugkeer… Je kan ook bij CAW Halle-Vilvoorde terecht voor advies en begeleiding over de procedure gezinshereniging en dit tot het moment dat jouw familie in België aankomt.

Houd er rekening mee dat we enkel vragen kunnen opnemen van cliënten uit ons werkingsgebied.