Relatie-, scheidings- en ouderschapsbemiddeling

 

Een dip in je relatie?

Een dip in je relatie is normaal, maar soms lijk je er moeilijk uit te geraken. CAW kan je hierin begeleiden, als je dat wenst. We ondersteunen je bij problemen in de relatie met je partner of in de manier waarop jullie als gezin met elkaar omgaan. Deze begeleiding is er zowel voor koppels die ervoor kiezen om hun relatie te verbeteren, als voor koppels die niet zeker zijn of ze hun relatie willen voortzetten.

Scheidingsbegeleiding

Een scheiding is zowel voor partners als voor kinderen in een gezin een stressvolle situatie. Begeleiding in een echtscheidingssituatie kan de ruimte geven om met een professionele hulpverlener te spreken over de beleving en verwerking van de echtscheiding, het opvoeden van kinderen en de gevolgen voor jullie als ouder. Scheidende partners die hulp zoeken bij het uitwerken van een goede regeling kunnen een beroep doen op een bemiddelaar.

Scheidingsbemiddeling

Scheidingsbemiddeling draait om het maken van correcte afspraken. De bemiddelaar is onpartijdig. Hij geeft (juridische) informatie en begeleidt partners naar een regeling die zij zelf afsluiten en waar beiden achter kunnen staan. De bemiddelingsovereenkomst kan de basis vormen voor een echtscheiding in onderlinge toestemming. Gemaakte afspraken kunnen bovendien bekrachtigd worden bij de rechter die daarvoor bevoegd is.

Een hulpverlener kan bemiddelen bij spanning of conflicten in het scheidingsproces. Bemiddeling kan zowel voor gehuwden als voor samenwonenden of voor ouders die gemaakte afspraken omtrent de kinderen willen herzien.

Dit verloopt volgens de volgende bemiddelingsprincipes:

  • jullie nemen zelf beslissingen
  • de bemiddelaar is onpartijdig
  • de bemiddelaar geeft informatie
  • de bemiddelaar helpt om (terug) te communiceren
  • de bemiddelaar houdt steeds het belang van de kinderen voor ogen

Hoe werken we?

Via ouderschapsbemiddeling kunnen ouders duurzame afspraken maken over waar de kinderen verblijven, wie welke kosten betaalt, hoe jullie de opvang van de kinderen zien en hoe jullie hierover op een rustige manier kunnen communiceren.

Ouderschapsbemiddeling kan voor, tijdens of na een (echt)scheiding opgestart worden.

De bemiddelaar helpt bij het onderhandelen en steunt jullie om op een respectvolle manier met elkaar in dialoog te gaan. Er worden enkel beslissingen genomen en afspraken gemaakt die voor beide ouders aanvaardbaar zijn.

Ouders kunnen bij het CAW terecht voor vrijwillige ouderschapsbemiddeling of na doorverwijzing door de rechtbank.

De bemiddelaar kan op vraag van de ouders een overeenkomst opmaken die zij nadien, indien gewenst, door de rechtbank kunnen laten bekrachtigen.

Via scheidingsbemiddeling kan de bemiddelaar ouders begeleiden bij het maken van afspraken die financieel en emotioneel in het belang zijn van alle betrokkenen (ouders en kinderen). Thema’s die aan bod kunnen komen in de bemiddeling zijn onder meer de gezinswoning, het verdelen van rekeningen en gelden, inboedelverdeling en regeling rond de kinderen.

Indien alle partijen tot een akkoord komen, kan de bemiddelaar op hun vraag een regelingsovereenkomst ‘echtscheiding onderlinge toestemming’ opmaken die vervolgens aan de familierechtbank kan worden overgemaakt.

Voor wie?

De bemiddelingsdienst van het CAW richt zich in het bijzonder op kwetsbare gezinnen. Wil je weten of je aan de kwetsbaarheidscriteria voldoet? Neem contact met ons op.

Kostprijs

Als je aan de kwetsbaarheidscriteria voldoet, is de bemiddeling gratis.

Hoe aanmelden?

Contacteer een CAW in je buurt.