Vragen over genderidentiteit?

Voel je je man, vrouw, beiden, of geen van beiden? Wil je experimenteren met een andere genderexpressie? Denk je dat je transgender bent, maar durf je dit niet te vertellen aan je omgeving? Geen nood! Spreek erover met CAW! Onze medewerkers luisteren naar jouw verhaal en zijn opgeleid om jou te helpen.

Hoe helpt het CAW jou op weg?

Wie met vragen zit over genderidentiteit of LGBTI+ kan bij het CAW terecht voor gespecialiseerde hulp en informatie. Het referentie-CAW voor dit thema is CAW Oost-Vlaanderen. Van daaruit wordt de expertise verspreid naar alle CAW’s in Vlaanderen en Brussel. Dankzij deze wisselwerking kunnen onze cliënten rekenen op deskundig advies en aangepaste ondersteuning.

Wat betekent LGBTI+ en transgender?

LGBTI+ staat voor lesbisch, gay (homoseksueel), biseksueel, transgender en interseks. De ‘+’ omvat alle andere gender- of seksuele identiteiten, expressies en oriëntaties die daarnaast nog bestaan. Transgender zijn verwijst niet naar een seksuele oriëntatie. Wél naar de genderidentiteit: hoe iemand zich innerlijk voelt: man, vrouw, (afwisselend) beiden of geen van beiden.

Het CAW bij transgendervragen

Samenwerking Transgender Infopunt en CAW

CAW werkt sinds 2019 structureel samen met het Transgender Infopunt (TIP). Het TIP is ingebed in het UZ Gent en voorziet in wetenschappelijk onderbouwde antwoorden rond het transthema. Binnen Vlaanderen en Brussel zijn er in totaal 11 CAW’s. Bij elk van deze CAW’s kan je als transgender persoon terecht. Voor een CAW-locatie in jouw buurt,  klik hier.

Ben je tussen 12 en 25 jaar? Dan ben je welkom bij het JAC, het jongerenaanbod van het CAW. Voor een JAC-locatie in jouw buurt, klik hier.

Jongeren en volwassenen onthaal op de zorgkaart

In 2020 werd beslist om te streven naar het toevoegen van de jongeren- en volwassenonthalen op  de zorgkaart van het TIP. De zorgkaart biedt een overzicht van alle zorgverleners in Vlaanderen die aangeven op professioneel vlak ervaring te hebben met trans personen en kennis of voeling hebben ten aanzien van het transgenderthema. Om een goede kwaliteit van dienstverlening te garanderen, worden ook elk jaar nieuwe criteria opgesteld zodat alle onthalen blijven voldoen aan de voorwaarden om op die zorgkaart te blijven. Bekijk de zorgkaart hier.

Het CAW bij LGBTI+ vragen

Uitbreiding naar LGBTI+

CAW Oost-Vlaanderen werd sinds december 2021 niet alleen het referentiecentrum voor het transthema, maar ook voor LGBTI+ thema’s. Het transthema werd uitgebreid naar LGBTI+ in de brede zin van het woord. Enerzijds houdt dat in dat de aandachtspersonen het LGBTI+ thema ­- naast het transthema – onder de aandacht brengen. Anderzijds wordt binnen de werking ook ingezet op verdieping rond actuele LGBTI+ thema’s voor hulpverleners. Dit zijn thema’s zoals inclusieve en sensitieve opvang voor LGBTI+ personen, en hulpverlening op het kruispunt LGBTI+ en migratie. Op die manier worden hulpverleners op de werkvloer ook versterkt met kennis en tools gerelateerd aan het LGBTI+ thema.

Expertise voor cliënten en professionals

Dankzij de expertise die wordt ontwikkeld binnen de referentiethema’s, kunnen cliënten sneller rekenen op een deskundige behandeling van hun vragen. Het thema komt hoger op de interne agenda te staan en de organisatie is beter in staat om een transinclusieve omgeving aan te bieden. Voor collega’s in andere CAW’s is het referentie-CAW een vast aanspreekpunt en een bron van wetenschappelijke expertise.

CAW Oost-Vlaanderen informeert actief andere CAW’s en sensibiliseert over deze thematieken. De familiewerking – waarbij familie van mensen in transitie begeleid wordt in gesprekgroepen – zal in heel Vlaanderen verder uitgebouwd worden.

Meer informatie

Neem contact op met het CAW of met het Transgender Infopunt.