Werk- en zorgtrajecten Limburg

CAW Limburg coördineert als penhouder de Limburgse activeringstrajecten. Voor de concrete uitwerking van de trajecten fungeert CAW Limburg, naast andere partners, ook als casemanager zorg en dienstverlener zorg.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Limburg.

Wie we helpen

We helpen je wanneer je als werkzoekende bent ingeschreven bij de VDAB en betaalde beroepsarbeid tijdelijk niet mogelijk is door belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard.

Hoe we helpen

We helpen je met een activeringstraject. Om met een traject te starten, moet je eerst een advies activering van de VDAB krijgen.

Een activeringstraject is een tijdelijk traject van minimum 3 tot maximum 18 maanden. Tijdens dit traject combineren we werkacties én hulpverlening. Jij tekent de begeleiding uit samen met een casemanager werk van het Gespecialiseerd Team Bemiddeling en een casemanager zorg (bv. van het CAW). De begeleiding is gericht op werk en zorg.

Een penhouder coördineert het netwerk van dienstverleners die jouw begeleiding uitvoert.

Doel van de hulp

We willen je als werkzoekende opnieuw lanceren naar (betaald) werk.

Kosten

De hulpverlening is gratis.

Meer informatie