Crisishulp +18

Blijf er niet mee zitten!

Bekijk de locaties

Als het erop lijkt dat de problemen uit de hand lopen, bekijken we samen met jou welke actie er nodig is. Veiligheid is onze allereerste zorg.

In een crisissituatie kan je nood hebben aan verschillende zaken. Een tijdelijke rustperiode, een opvangplaats, een snel advies, gesprekken om te zoeken wat je wil veranderen of een doorverwijzing naar meer aangepaste hulp.

Bij het zoeken naar (opvang)mogelijkheden zullen we steeds samen met jou kiezen voor de minst ingrijpende oplossing.
In elke regio werken de CAW’s samen met heel wat andere organisaties om oplossingen aan te kunnen bieden in een crisissituatie.