De Katrol

Met De Katrol geven wij studie- en opvoedingsondersteuning aan kinderen in kwetsbare en kansarme gezinnen. Via de huiswerkbegeleiding helpen we niet alleen kinderen, maar bereiken we meteen ook gezinnen die moeilijk hun weg naar hulpverlening vinden.

Deze hulpverlening is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Ouders worden dus ook ondersteund via De Katrol en kunnen bij ons terecht met allerlei vragen omtrent opvoeding, wonen, werk, relatie …

Hoe werkt het?

Een gezin wordt eerst aangemeld (via bv. het Sociaal Huis) en vervolgens neemt een CAW-medewerker contact op met het gezin om De Katrol voor te stellen. Indien het gezin beslist om een beroep te doen op De Katrol, krijgt het een vrijwilliger toegewezen. Die vrijwilliger is meestal een student (uit een lerarenopleiding, de opleiding sociaal werk, orthopedagogie, …) en hij/zij kreeg een vorming om in De Katrol mee te werken. Studenten worden door zijn/haar hogeschool of universiteit en door CAW Oost-Vlaanderen begeleid in deze opdracht.

Praktisch

Tweemaal per week krijgt het gezin De Katrol over de vloer en alle kinderen kunnen ondersteuning krijgen. Behalve over school kunnen gezinnen ook vragen stellen over opvoeding, vrije tijd, wonen en andere domeinen.

Een begeleiding duurt minimaal drie maanden en kan in oktober of in februari van start gaan.

Gezinnen hoeven niks te betalen voor ondersteuning van De Katrol.