Informeren over rechten

Mensen hebben het vaak heel moeilijk om hun sociaal-economische rechten te realiseren. Dat komt omdat je vaak wel recht hebt op iets, maar dat het niet geweten is. De CAW's gaan in de hulpverleningsgesprekken altijd kijken waar iemand recht op heeft, en of dat benut wordt. Er worden ook tools ontwikkeld om beter te informeren over rechten.