Schulden voorkomen

Schulden in gezinnen nemen de laatste jaren toe. De CAW’s zetten zich in om geldzaken bespreekbaar te maken en om schulden te vermijden.

BudgetInZicht

BudgetInZicht (BIZ) is een samenwerkingsverband dat mee wil bouwen aan een integraal en preventief schuldhulpverleningsbeleid. Binnen dit samenwerkingsverband worden allerlei initiatieven genomen om te werken aan preventie van schulden. Meer informatie vind je op de website van BudgetInZicht.

Geldweek

De afgelopen vier jaar werd er in maart een Geldweek georganiseerd door Wikifin, BudgetInZicht en SAM, steunpunt Mens en Samenleving, om geldzaken bespreekbaar te maken.

De CAW’s dragen jaarlijks de campagne mee uit.

WAKOSTA!?

BudgetInzicht ontwikkelde de app ‘WAKOSTA ?!’. Je geeft al je inkomsten en uitgaven in en de app berekent wat je elke week of maand over hebt. Dit is het geld dat je zonder zorgen kan spenderen. De app is beschikbaar in de Play Store (android) en App Store (IOS).