Buddy voor een CAW-cliënt in Gent en omgeving

Gent
Vrijwilliger

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

CAW biedt deskundige hulpverlening aan iedereen met een welzijnsvraag. Cliënten kunnen aanvullend op het hulpverleningstraject gecoacht en ondersteund worden door een buddy. Deze vrijwilliger vervult een brugfunctie tussen de cliënt, de hulpverlener en de samenleving.


Wij bieden jou: 

 • een zinvolle taak op maat, op basis van jouw kwaliteiten, interesses en talenten.  
 • de mogelijkheid om je wereldbeeld te verruimen en kennis te maken met de doelgroep. 
 • een duidelijk kader met permanente ondersteuning door een professionele buddycoach. 
 • vormingen, samenkomsten en een kosteloze opleiding. 
 • een vrijwilligersverzekering en kostenvergoeding. 

 Een buddy: 

 • coacht en ondersteunt een CAW-cliënt bij vragen.
  Bijvoorbeeld: het bieden van een luisterend oor, het uitbouwen van een netwerk, zoeken naar vrijetijdsactiviteiten, helpen bij administratie of de cliënt wegwijs maken in de gemeente of stad waar deze verblijft. 
 • zet zich in om de zelfstandigheid van de cliënt te verhogen. Hij/zij wordt hierbij gesteund door de hulpverlener en de buddycoach. 

 Een buddy is:  

 • min. 18 jaar en flexibel.  
 • mobiel en kan zich gemakkelijk verplaatsten in een straal van 20 km (te bespreken). 
 • bereid om het opleidingstraject te volgen en staat open voor zelfreflectie. 
 • Nederlandstalig (goede basiskennis). Meertaligheid is een pluspunt.  
 • respectvol, discreet en staat open voor verschillende culturen, opvattingen, religies,… 
 • sociaal, geduldig, empathisch en houdt zich aan de gemaakte afspraken. 

 Een buddy kan: 

 • zich 3 uur per week vrijmaken gedurende +/- 6 maanden per traject. Dit moment wordt bepaald door de eigen agenda’s. 
 • een gesprek samenvatten en de kern van een probleem verwoorden. 
 • zelfstandig werken, weet van aanpakken en durft doorzetten. 
 • de eigen grenzen aangeven en die van anderen respecteren. 
 •  vlot overweg met de computer, zodat info bijhouden in functie van het traject en hierover communiceren met de betrokken hulpverlener, geen probleem is. 
 • een uittreksel van het stafregister, model 2 voorleggen. 

Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met:  
Jantien Robberecht
tel: 09 432 06 26 buddycoach.gent@cawoostvlaanderen.be