Crisissituatie

Een crisissituatie is een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet worden geboden Wanneer er al andere hulpverleningsdiensten betrokken zijn bij de situatie (bijvoorbeeld een CLB, een thuisbegeleidingsdienst of een consulent van het Ondersteuningscentrum jeugdzorg of Sociale dienst van de jeugdrechtbank), dient er eerst met hen contact opgenomen te worden om te bespreken wat moeilijk loopt
Wanneer de minderjarige en/of de context niet in de mogelijkheid is om zich tot een hulp- of dienstverlener te wenden, kan hij of zij rechtstreeks contact opnemen met het CMP. Het CMP bekijkt samen met de cliënt de situatie en zoekt naar de meest gepaste hulp. Indien mogelijk koppelt het CMP terug naar de bestaande hulpverlening met wie ze verder in overleg gaan. Of indien er geen hulpverlening betrokken is, wordt er verwezen naar de brede instap. 

Het crisismeldpunt: 

  • verkent samen met de aanmelder het probleem 
  • informeert de aanmelder over de werking van het crisisnetwerk 
  • geeft consult (o.a. de aanmelder ondersteunen, advies geven) 
  • schakelt crisisinterventie, crisisbegeleiding en/of crisisopvang in als de kinderen en jongeren,   ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken minimaal bereid zijn om hierover in gesprek te gaan