Noord-West-Vlaanderen

Gerechtelijk opgelegde hulp – Dader In-Zicht Brugge

Dader In-Zicht richt zich tot meerderjarige misdrijfplegers, die de feiten (deels) hebben bekend. De vorming is bedoeld voor personen die slechts een gebrekkig inzicht hebben in de achterliggende dynamiek of in het hanteren van adequate oplossingsstrategieën.

Dader In-Zicht werkt vanuit een welzijns- en herstelgerichte benadering van plegers van misdrijven waarbij een alternatief geboden wordt voor de gevangenisstraf, de geldboete en de autonome werkstraf. Het bestaat uit een opgelegd leer- en begeleidingsproces voor plegers van criminele feiten waarbij het misdrijf vermoedelijk een signaal is van een achterliggende problematiek. Het biedt de mogelijkheid om aan een toekomstperspectief en aan een (re)integratie te werken binnen de samenleving.

Dader In-Zicht is een individuele vorming, die onmiddellijk aansluit bij het gepleegde misdrijf en de psychosociale situatie van de dader zelf. De gesprekken situeren zich op het raakvlak tussen vorming en begeleiding. Hoewel iedereen dezelfde vorming doorloopt, worden de gesprekken en de gehanteerde methodieken aangepast aan de persoon van de dader, zijn problematiek en het gepleegde misdrijf. Er wordt gewerkt vanuit de contextuele hulpverlening.

Cliënten kunnen enkel terecht na doorverwijzing vanuit het Justitiehuis, nl. de bemiddeling in strafzaken en de probatie (uitstel of opschorting).

Informatie

Ruddershove 8
8000 Brugge
Op kaart tonen

0476 89 81 35

Teamverantwoordelijke: Hannelore Pintelon

Bereikbaarheid

Maandag  10 – 20 u.
Dinsdag  9 – 17 u.
Woensdag  13 – 19 u.
Donderdag  9 – 15 u.
Vrijdag  gesloten
Zaterdag  gesloten
Zondag  gesloten