CAW maakt sterker

 

Eén van deze twee heeft een groot sociaal netwerk. De ander voelt zich nooit eenzaam.

1 op 2 Belgen voelt zich eenzaam. CAW verbindt mensen met elkaar, en met de samenleving. Zo bestrijden wij eenzaamheid. Zo gaan we voor meer sámenleving.

Bij CAW worden we elke dag geconfronteerd met mensen die zich eenzaam voelen of al lange tijd in sociaal isolement leven. Veel mensen die kampen met problemen, hebben geen netwerk. CAW zet in op het versterken van dat netwerk en verbindt mensen met elkaar en met de samenleving. Zo bestrijden wij eenzaamheid.

We ondersteunen en helpen mensen op verschillende levensdomeinen. Wie het gevoel van verbinding met zichzelf of met de maatschappij verloren is, willen we opnieuw connecteren. Met zichzelf, of met die maatschappij. Want wat je ook overkomt, één ding is zeker: je staat er niet alleen voor. CAW maakt sterker.

CAW doet meer dan je denkt

Maar CAW helpt natuurlijk met zoveel meer. Zo steunen we de mensen die het psychisch moeilijk hebben, die leven in een onveilige thuissituatie, die hun schulden niet kunnen betalen… In onze nieuwsbrief en op deze pagina lichten we elke maand toe hoe CAW deze mensen ondersteunt, aan de hand van concrete voorbeelden, cijfers, interviews, getuigenissen en opiniestukken.

Wil je onze updates niet missen? Schrijf je in op de maandelijkse nieuwsbrief.

Waarom deze campagne?

“Be kind. Always. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about”

Dat is de essentie van CAW. Dat wij wéten, uit ervaring, dat iedereen ooit wel eens op een bepaald moment in zijn of haar leven tegenslag moet overwinnen. Sommigen zelden, anderen permanent. Misschien is het armoede, misschien zijn het relationele problemen, misschien agressie, misschien een afhankelijkheidsprobleem. Soms is het zichtbaar, maar vaker nog overkomt het mensen met wie het schijnbaar goed gaat.

Dat is de sterkte van CAW. Dat wij dat zien. Dat wij de problemen kennen, maar ook de oplossingen. Samen met de sterktes en de waardigheid van onze cliënten. En we strijden om net die kwaliteiten te ondersteunen en te versterken.

Wij zien dingen die de samenleving vaak niet ziet. Niet wil zien. En daarom ziet de samenleving soms ook CAW niet. Erger nog, vaak ziet zelfs de overheid ons en het werk dat wij doen over het hoofd.

Tijd om daar verandering in te brengen. Tijd om onze cliënten én ons werk onder de aandacht te brengen. Assertief. Combattief. Met trots. En met aandrang.

Want we zijn de motor achter veel actie. Achter veel structurele initiatieven rond mentale problemen, slachtofferschap, integratie, armoede en zoveel meer. De drijvende kracht achter zoveel individuele verhalen van moed, vechtlust en doorzetting.

Vergis je niet, onze cliënten zijn de echte helden. Hen willen wij dan ook sterker maken. En dat wij daar elke dag ons werk van maken, en dat mag dezer dagen wel eens geweten zijn.

En daarom gaan we vanaf nu campagne voeren voor onszelf en dus ook voor onze cliënten, onder de noemer CAW maakt sterker.

Om deze video te kunnen bekijken, heb je een moderne browser nodig.

Over het CAW

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.

Lees verder