CAW maakt sterker

 

Een scheiding betekent voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis en raakt aan alle levensdomeinen: midden de emotionele rollercoaster moet er zakelijk onderhandeld worden over de financiële en materiële gevolgen van een scheiding. Het is belangrijk om als professional de gevolgen van de echtscheiding op elk gezinslid te onderkennen en begrip op te brengen voor de last die deze verandering met zich meebrengt, zonder mee te gaan in de strijd.

We geven je graag een aantal tips.

1. De partnerrelatie stopt, ouder blijf je voor het leven.

Een scheiding gebeurt niet zomaar. Er gaan vaak kwetsuren en leed aan vooraf. Daarom kan er kwaadheid zijn t.a.v. ex-partner. En toch blijven ex-partners ouders van de gemeenschappelijke kinderen, kinderen die nu in 2 huizen wonen. Leer ouders het verschil te maken tussen hun rol als ex-partner en als ouder. Als ouder geven ze het mandaat aan de andere ouder om met de kinderen een ouder-kindrelatie uit te bouwen. Leer ouders om te gaan met de verschillen in ouderschapsstijl. Verschil mag er zijn, verschillen waren er vaak ook al toen ze nog samen waren

2. Beide ouders willen het beste voor hun kinderen.

Ga ervan uit dat ouders het beste wensen voor hun kinderen, ook al lijkt dat in de praktijk vaak niet zo. Ouders die uit elkaar gaan en in een turbulente scheidingsfase zitten, hebben vaak de mentale ruimte niet om de zorg te dragen voor hun kinderen. Normaliseer dit als hulpverlener én ga samen op zoek naar hun onuitgesproken dromen en verlangens t.a.v. hun kinderen. Leer ouders de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen opvoeding op te nemen, los van de andere ouder. Hoe willen zij voor zichzelf een ‘goede’ ouder zijn?

3. Belang van het kind houdt in dat het kind zich gezien voelt. Stimuleer ouders daarin.

Als hulpverlener merk je al snel dat het belang van het kind vele gedaanten kent. Het belang van het kind volgens papa, volgens mama, volgens de juf, volgens de rechter…
Leer ouders op zoek te gaan naar de stem van het kind, zodat een kind deze stem vrij kan uiten, zonder zich aan te passen aan zijn omgeving. Stimuleer dat ouders tijd vrij maken om met hun kind door te brengen, zodat het kind zich gehoord en gezien voelt.

4. Dé ouderschapsregeling bestaat niet. Zoek samen met hen wat best past.

Een ouderschapsregeling die door alle betrokkenen zelf wordt opgemaakt wordt over het algemeen best aanvaard en uitgevoerd. Zoek samen met ouders op welke wijze ze willen communiceren met hun ex-partner (wat, hoe, wanneer).
Goede afspraken zorgen voor voorspelbaarheid, zowel bij de ouders als bij de kinderen. Een ouderschapsregeling ligt nooit eeuwig vast. Leer ouders daar flexibel in te zijn, net omwille van de stem en de noden van het kind.

CAW doet meer dan je denkt

Maar CAW helpt natuurlijk met zoveel meer. Zo steunen we de mensen die het psychisch moeilijk hebben, die leven in een onveilige thuissituatie, die hun schulden niet kunnen betalen … In onze nieuwsbrief en op deze pagina lichten we elke maand toe hoe CAW deze mensen ondersteunt, aan de hand van concrete voorbeelden, cijfers, interviews, getuigenissen en opiniestukken.

Wil je onze updates niet missen? Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Over het CAW

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn: een moeilijke relatie, persoonlijke moeilijkheden, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen, problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving. We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.

Lees verder