Een toekomst voor kinderen en jongeren

Compagnon de route voor jongeren

De jeugd is onze toekomst. Maar ook om hen maken we ons grote zorgen:

  • Een op vijf Vlaamse jongeren tussen 11 en 18 jaar voelt zich meermaals per week ongelukkig (HBSC Vlaanderen, 2021)
  • Meer dan de helft kampt met psychische klachten (HBSC Vlaanderen, 2021)
  • 22 procent heeft al zelfmoordgedachten gehad (HBSC Vlaanderen, 2021)
  • Bijna één op 5 daklozen in 9 Vlaamse steden is een jongvolwassene tussen de 18 en 25 jaar (Daklozentelling 2020 – 2021)

We pleiten voor een generalistisch hulpaanbod waarbij we hun persoonlijke netwerk betrekken en samen met hen een professioneel netwerk opbouwen. CAW wil deze jongvolwassenen met verhoogde kwetsbaarheid ondersteunen in hun groeiproces door middel van J-coaching (jongeren coaching), en hen zo continuïteit en toekomstperspectieven bieden. De J-coaches van CAW zijn een compagnon de route die het traject van jongvolwassenen begeleiden.  Dat doen ze samen met partners als Awel, de jeugdhulp en de Overkophuizen.

CAW wil ook inzetten op preventie en op het versterken van de weerbaarheid van kinderen. Die groeien op in een wereld die steeds complexer wordt. We zien elke dag hoe dit tot stress, angst en prestatiedruk leidt. Daarom is het broodnodig om voor deze doelgroep een psycho-educatief aanbod te ontwikkelen. Zo ontwikkelen we hun zelfbegrip en boosten we hun veerkracht.

“Een paar maanden nadat ik alleen moest gaan wonen, heb ik hulp gezocht. Het was me allemaal wat te veel, ik moest ergens naartoe.”
Zeno klopte aan bij JAC van CAW.

Garandeer meer proactieve psychosociale hulpverlening

  • Investeer in psycho-educatie op plaatsen waar jongeren en kinderen vanaf 10 jaar aanwezig zijn. Denk aan scholen, jeugd- en sportverenigingen …
  • Ontwikkel een slim online aanbod van psycho-educatie en psychosociale hulpverlening met integratie van games, sociale media …
  • Verklein de drempel naar concrete hulpverlening in de JAC’s van CAW vanuit die offline psycho-educatie en het online aanbod.
  • Versterk CAW met J-coaching, waarbij we jongvolwassenen met een verhoogde kwetsbaarheid begeleiden in hun leertraject naar zelfstandigheid, ook in samenwerking met Overkop.

Wil je meer weten?

Contacteer ons