Hulp bij conflicten en crisissen in gezinnen en relaties

Hulp bij conflicten en crisissen in gezinnen en relaties

De financiële druk bij gezinnen is hoog. Dit heeft een enorme impact op hoe mensen zich voelen en op hun relaties met anderen.

Soms veroorzaakt financiële stress relatieproblemen en echtscheidingen. Op termijn kan het zelfs leiden tot conflicten en geweld. Geweld binnen relaties heeft vele gezichten: het kan gaan om zowel verbale, fysieke, seksuele als economische agressie, bedreigingen of geweldplegingen. Uit onderzoek weten we dat armoede, werkloosheid en vroegere ervaringen uit het gezin van oorsprong belangrijke risicofactoren zijn.

Intrafamiliaal geweld voorkomen en aanpakken

Er zijn dus verschillende risicofactoren die bijdragen aan intra-familiaal geweld (IFG). Geweld binnen relaties gebeurt naar mannen en vrouwen en kan gaan om zowel verbale, fysieke, seksuele en economische agressie, bedreigingen of geweldplegingen. Ze schaden de integriteit van de andere en zelfs zijn/haar socio-professionele integratie. Dit geweld heeft niet alleen gevolgen voor het slachtoffer, maar ook voor de andere leden van het gezin, onder wie de
kinderen.

Bij CAW staat de bescherming van kinderen voorop, vooral in situaties met geweld. Conflicten en crisissen binnen gezinnen vereisen directe psychosociale hulp ter plaatse. We houden daarbij rekening met de specifieke behoeften en veerkracht van elk gezin. Uithuisplaatsingen willen we zoveel mogelijk vermijden, omdat dit een traumatische gebeurtenis is voor zowel kinderen als ouders.

“Bij CAW werken rond intrafamiliaal geweld is generalistisch werken. Het zijn heftige verhalen, maar je kan op zoveel vlakken echt een verschil maken.”
Wim, hulpverlener 1712 en intrafamiliaal geweld bij CAW

Investeer in snelle, directe hulp in gezinnen, met een focus op actiegerichtheid, vooral bij conflicten of geweld

  • Realiseer mobiele crisisteams van CAW in elke eerstelijnszone om crisissen in gezinnen aan te pakken. Zo kunnen we het welzijn van de kinderen voorop stellen en vermijden dat één of meerdere kinderen uit huis geplaatst worden.
  • Realiseer mobiele crisisteams intra-familiaal geweld van CAW in elke eerstelijnszone. Die kunnen ervoor zorgen dat geweld binnen gezinnen niet verder escaleert en op termijn zelfs helemaal stopt.
  • Garandeer een algemeen welzijnswerk dat toegankelijk is voor alle vormen van relatie- en gezinsproblemen, met een gevarieerd aanbod van preventie tot begeleiding bij echtscheiding.

Wil je meer weten?

Contacteer ons