Nachtopvang in Gent

CAW Oost-Vlaanderen biedt het hele jaar door nachtopvang aan in Gent (Nieuwland 12-14).
(Daarnaast biedt Huize Triest ook Nachtopvang aan in Gent  (Gezondheidsstraat 2).

Wat houdt de nachtopvang in?

De nachtopvang biedt kosteloos een veilig bed aan aan mensen die toegeleid zijn door een erkende hulpverleningsorganisatie en die nergens anders de nacht kunnen doorbrengen; noch in hun eigen netwerk, noch bij andere opvanginitiatieven en woonvormen. Het is een laagdrempelige, maar tijdelijke oplossing.

Mensen krijgen een bed voor de nacht, brood en soep en kunnen er zich wassen. Het is in de eerste plaats een plek waar dak- en thuislozen ’s nachts veiligheid en rust kunnen vinden. Het hulpverleningstraject uit de dakloosheid wordt door toeleiders, buiten de nachtopvang, aangegaan.

De nachtopvang in Gent is een initiatief van OCMW Gent. De werking wordt aangestuurd door de Werkgroep Nachtopvang, waarin OCMW Gent, Huize Triest, Dienst Outreachend Werken van Stad Gent, Politie Gent en CAW Oost-Vlaanderen vertegenwoordigd zijn.

Hoeveel bedden worden er aangeboden?

De nachtopvang van CAW Oost-Vlaanderen in Gent beschikt over 40 bedden.
(Huize Triest beschikt over 20 bedden)

Voor wie is deze nachtopvang bedoeld?

In principe kan iedereen die dakloos is gebruikmaken van de nachtopvang. De nachtopvang is en blijft weliswaar een tijdelijke oplossing en is geen structurele oplossing voor dakloosheid.

Wie in de nachtopvang wil verblijven, moet eerst contact opnemen met een professionele hulpverlener van een organisatie die mensen kan aanmelden voor de nachtopvang. Na een toeleiding door OCMW Gent, kan men zelf dagelijks inbellen om een bed te reserveren. Voor de eerste nacht kan men uitzonderlijk zelfstandig contact opnemen om een bed te reserveren zonder toegeleid te zijn. Vanaf de tweede nacht moet men eerst toeleiding worden door OCMW Gent.

Vanaf en tot wanneer kunnen mensen terecht in deze nachtopvang?

De nachtopvang opent zijn deuren om 21 uur en sluit opnieuw om 9 uur. Tussen 21 en 22 uur moet iedereen die voor de komende nacht een bed reserveerde, zich aanmelden. Na 22 uur worden de bedden die gereserveerd werden, maar leeg blijven, opnieuw aangeboden aan anderen op zoek naar een bed.

Hoe werkt het?

Iemand die dakloos is/werd kan door een toeleider aangemeld worden voor het gebruik van de Nachtopvang. Na een bevestiging door OCMW Gent, kan die persoon in de daaropvolgende 14 dagen gebruikmaken van de nachtopvang. Na die 14 dagen moet er weer contact zijn met een toeleider.

Op voorwaarde dat de toeleiding in orde is, reserveert men het verblijf steeds zelf. Voor meerdere nachten op voorhand reserveren, kan niet. Een uitzondering hierop zijn zon- en feestdagen; dan kan men wel meer dan 1 dag voordien een bed reserveren.

Alle reserveringen gebeuren telefonisch, via het gratis centraal nummer 0800 62 227.

  • Tussen 11 en 16.30 uur kan iedereen inbellen die nog geen 5 nachten in de afgelopen 14 dagen in de nachtopvang heeft doorgebracht.
  • Tussen 14 en 16.30 uur kan iedereen inbellen om een bed te reserveren.
  • Vanaf 22.15 uur kan wie nog geen bed heeft, inbellen om aanspraak te maken op de gereserveerde bedden waarvoor niemand opdaagde.

Een reservering annuleren kan tussen 11 en 16.30 uur en vanaf 22.15 uur. Wie een reservering niet nakomt en niet op tijd annuleert, krijgt een sanctie. Een bed blijft immers leeg, terwijl iemand anders er gebruik van had kunnen maken.

Wie zijn de toeleiders?

Toeleiders zijn professionele hulpverleners die mensen kunnen doorverwijzen naar de nachtopvang in Gent. Hun taak is om trajecten aan te gaan met mensen om hen uit de dakloosheid te helpen. Zij zijn verantwoordelijk om in te schatten of de nachtopvang de juiste tijdelijke oplossing is. Enkel na contact met een toeleider kan iemand gebruikmaken van de nachtopvang.

Momenteel zijn 5 organisaties toeleider voor de nachtopvang in Gent.

Mensen die gebruikmaken van de nachtopvang, hebben de vrije keuze om samen te werken met een bepaalde toeleider. Het is weliswaar aangewezen om zoveel mogelijk met dezelfde toeleider te werken.

De nachtopvang in Gent wordt georganiseerd met financiële ondersteuning van stad Gent

Meer weten

Download via deze link de informatiefolder ‘Nachtopvang en nachtopvang plus in Gent.