Over CAW Boom Mechelen Lier

Introductie

CAW Boom Mechelen Lier kent een lange traditie. Officieel werd het CAW opgericht in 1999 op initiatief van vijf erkende centra voor algemeen welzijnswerk die op dat ogenblik actief waren in het arrondissement Mechelen. Ze besloten om de handen in elkaar te slaan en richtten CAW Het Welzijnshuis op.

In 2014 schakelde CAW Het Welzijnshuis over op een nieuwe huisstijl om zo ook sectoraal de krachten te bundelen. Deze implementatie ging gepaard met een naamsverandering en zo zag de naam CAW Boom Mechelen Lier het levenslicht. Tegelijkertijd verhuisde de hoofdzetel naar het Oud Moederhuis in Mechelen. Op die manier konden verschillende deelwerkingen samen huisvesten op één plaats. De drie residentiële werkingen en de onthaalpunten in Lier, Heist-Op-Den-Berg, Willebroek en Boom bleven hun eigen vestiging behouden.

Tot op heden biedt CAW Boom Mechelen Lier een discrete, toegankelijke en laagdrempelige eerstelijnshulpverlening aan haar cliënten, waarbij ze een duidelijke missie nastreeft.

 

Missie

“CAW Boom Mechelen Lier versterkt de mogelijkheden van mensen die in hun welzijn bedreigd zijn. Zo kunnen zij hun rechten realiseren en zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Hiertoe bieden we deskundige eerstelijnshulp aan en informeren en sensibiliseren we het publiek en instanties rond welzijnsbedreigende situaties. In onze regio werken we samen met externe partners en ondersteunen we welzijnsbevorderende initiatieven. De vragen, belangen en krachten van cliënten staan centraal in alles wat we doen”.

Het belang van de cliënt staat altijd centraal voor CAW Boom Mechelen Lier. De organisatie werkt daarvoor in haar regio nauw samen met externe partners en ondersteunt initiatieven die het welzijn van de mens bevorderen.

 

Waarden

Als CAW stellen wij een aantal waarden centraal binnen onze werking:

 • Cliëntgerichtheid
 • Integriteit
 • Humor
 • Respect
 • Zorgzaamheid
 • Deskundigheid

 

Werkingsgebied

 • Zorgregio’s: Boom, Mechelen, Lier
 • Gemeenten: 18
 • Inwoners: 425 531
 • Onthaallocaties: Mechelen, Boom, Lier, Willebroek, Heist-Op-Den-Berg
 • Medewerkers: 201

Jaarverslag

Via deze link kan je doorklikken naar het jaarverslag van 2019. Hierin blikken we terug op werking van ons CAW tijdens het afgelopen jaar.