Over CAW Boom Mechelen Lier

Ze zijn met meer dan je denkt, de mensen die het moeilijk hebben. In 2022 maakte CAW Boom Mechelen Lier 5.344 mensen sterker, dankzij de inzet van 139 medewerkers en 86 vrijwilligers.Wil je meer weten? Download dan onze infographic of lees ons jaarverslag 2022.

Introductie

CAW Boom Mechelen Lier versterkt het psychosociaal welzijn van inwoners uit de 5 eerstelijnszones Bonstato, Klein-Brabant-Vaartland, Mechelen-Katelijne, Pallieterland en RupeLaar. We richten ons in het bijzonder naar de meest kwetsbaren.

We versterken de mogelijkheden van mensen die in hun welzijn bedreigd zijn. Zo kunnen zij hun rechten realiseren en zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

Missie

CAW Boom Mechelen Lier helpt mensen om zich persoonlijk en sociaal te ontplooien, hun individuele en sociale rechten uit te oefenen of door eerstelijnshulp op maat en psychosociale begeleiding te voorzien. We vinden het belangrijk om in te zetten op eigen krachten en netwerken. Zo kunnen mensen zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving en (opnieuw) een menswaardig leven leiden.

Naast het bieden van deskundige hulp informeren en sensibiliseren we het publiek en instanties rond welzijnsbedreigende situaties. We werken samen met andere actoren in het welzijnswerk en belendende sectoren en ondersteunen welzijns-bevorderende initiatieven. De vragen, belangen en krachten van cliënten staan in alles wat we doen centraal.

CAW maakt sterker.

 

Waarden

Als CAW stellen wij een aantal waarden centraal binnen onze werking:

 • Cliëntgerichtheid
 • Integriteit
 • Humor
 • Respect
 • Zorgzaamheid
 • Deskundigheid

 

Werkingsgebied

 • Zorgregio’s: Boom, Mechelen, Lier
 • Gemeenten: 18
 • Inwoners: 425 531
 • Onthaallocaties: Mechelen, Boom, Lier, Willebroek, Heist-Op-Den-Berg
 • Medewerkers: 201