CAW Groep verbindt de 11 CAW's

CAW verenigt zich als sector

De CAW’s zijn 11 autonome organisaties die intensief samenwerken in een netwerkorganisatie. De CAW Groep verbindt de 11 CAW’s op sectoraal niveau. De CAW Groep bestaat uit de beleidsgroep, sectorale werkgroepen en de medewerkers van de CAW Groep. In de beleidsgroep zetelen de 11 directeurs van de CAW’s. Op beleidsniveau gaan we voor eenduidige en gezamenlijke boodschappen en maken we beleidsafspraken. Er zijn ook verschillende CAW overstijgende werkgroepen die het inhoudelijk beleid en de communicatie op elkaar afstemmen.

Medewerkers CAW Groep

De medewerkers van de CAW Groep ondersteunen de CAW’s. Ze vertegenwoordigen hen op allerlei fora en behartigen hun belangen bij de overheid.

 • Bart Claes, algemeen directeur CAW Groep
 • Amélie Van Moorleghem, communicatiemedewerker
 • Anais Casaleiro, stafmedewerker beleid
 • Annik Verheyen, communicatiemanager
 • Berbe Luyckx, stafmedewerker beleid
 • Joycelyn Harris, data-analist
 • Moustafa Hajou, administratief medewerker
 • Peter Baeten, manager cliëntvolgsysteem
 • Tai-Wei Ng, stafmedewerker
 • Vivien Verbraeken, stafmedewerker beleid

Wil je een van onze medewerkers mailen? Het mailadres bestaat telkens uit: voornaam.naam(at)cawgroep.be

Missie CAW Groep

De CAW Groep formuleert antwoorden op brede maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot (on)welzijn. Ze zet daartoe strategische inhoudelijke lijnen uit waarmee ze de CAW’s stimuleert, innoveert en profileert en de 11 CAW’s in Vlaanderen en Brussel ondersteunt. De CAW Groep doet dit door middel van duurzaam overleg, gezamenlijke afspraken, gezamenlijke communicatie, belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding ten opzichte van de overheid, middenveldorganisaties en de samenleving.

Visie CAW Groep

Binnen een snel veranderende samenleving met diverse welzijnsnoden wil de CAW Groep een sterk, autonoom en daadkrachtig samenwerkingsverband zijn van de 11 CAW’s in Vlaanderen en Brussel. De CAW Groep wil een belangrijke, dynamische en innoverende speler zijn in het welzijnslandschap die de 11 CAW’s vertegenwoordigt en ondersteunt. Samen willen we met de 11 CAW’s vanuit alle bestaande expertise een stem laten horen die opkomt voor kwetsbare doelgroepen en antwoorden bieden op welzijnsvragen vanuit krachtig sociaal werk.

Kernwaarden

 • Verbondenheid: samen (en waar nodig en mogelijk met andere organisaties) één verhaal schrijven
 • Autonomie: handelen vanuit een eigen visie op krachtig sociaal werk
 • Daadkrachtig: beslissingen nemen en keuzes maken die duidelijk en helder zijn en die met eenheid in communicatie en in uitvoering aan externen getoond worden
 • Betrouwbaar: onderling op elkaar kunnen rekenen én betrouwbaar zijn voor externen
 • Innovatief/ontwikkeling/verbeeldingskracht: een plaats zijn voor debat, vernieuwing én versterking van het bestaande en vervolgens proactief ontwikkelingen op het terrein vertalen naar beleidsniveaus

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Onze jaarcijfers van 2022.