Over CAW Halle Vilvoorde

6 eerstelijnszones | 36 gemeenten | 666.474 inwoners  (jan 2021)|
12 locaties | +7.000 hulpvragen |
163 medewerkers (dec 2022) | 137 VTE | 53 vrijwilligers |
Ondernemingsnummer BE 0469.702.605

Shari Robijns

Algemeen directeur

Ingelise Gerritsen

Inhoudelijk directeur jeugdhulp, wonen en armoede

Wim Van Campenhout

Inhoudelijk directeur relaties, forensisch en precair verblijf

Indrani Muyldermans

Beleidsverantwoordelijke Preventie, onthaal en lokale netwerken

Pascal Vanoverberghe

Financieel en logistiek directeur