Over CAW Halle Vilvoorde

6 eerstelijnszones | 36 gemeenten | 687.302 inwoners  (jan 2023)|
6 CAW-huizen / 6 JAC’s / 3 inloopcentra / 1 Bezoekruimte / 3 OverKop / 1 CMP / 1 Sociale Kruidenier/ extra CAW- en JAC-punten
+/- 7.000 hulpvragen | 164 medewerkers (dec 2023) | 140 VTE | 53 vrijwilligers |
Ondernemingsnummer BE 0469.702.605

Shari Robijns

Algemeen directeur

Ingelise Gerritsen

Inhoudelijk directeur

June Van Den Bossche

Inhoudelijk directeur

Indrani Muyldermans

Inhoudelijk directeur

Pascal Vanoverberghe

Financieel en logistiek directeur

Anneleen De Neef

HR directeur