Lotte droomt van kindvriendelijke CAW-huizen

De naam Lotte Vanwezemael doet ongetwijfeld een belletje bij je rinkelen. Ze werd bekend als Seksuolotte bij MNM en zette haar beste beentje(s!) voor in Dancing with the stars op Play4. Maar wist je ook dat Lotte bij CAW Limburg werkt? Als psychologe gaat ze onder andere aan de slag met jongeren. Lotte droomt van kindvriendelijke CAW-huizen met kleur … veel kleur! Help jij haar die droom waarmaken?

Dag Lotte, kun je vertellen wat je doet bij CAW Limburg?

Lotte: ‘Sinds 2017 werk ik voor het Team Gerechtelijk Opgelegde Hulpverlening. Ik draai mee in de hulpverlening voor seksueel delinquenten en in de leerprojecten voor daders van seksueel geweld. Sinds een tweetal jaar werk ik ook met jongeren die seksueel grensoverschrijdend gedrag pleegden. Ik combineer deze job met opdrachten voor radio en televisie. In beide jobs probeer ik de aandacht te vestigen op het mentaal welzijn van jongeren.’

Je maakt bij CAW Limburg deel uit van de Werkgroep Jongeren en Kinderen (JoKi). Waarom werd die werkgroep uit de grond gestampt?

L: ‘CAW Limburg is aanwezig in de hele provincie. Collega’s die met kinderen en jongeren werken doen dat vanuit verschillende CAW-teams en -locaties. Je komt sommige collega’s dus niet zomaar even tegen in de wandelgangen of op een overleg. De Werkgroep Joki wil net deze mensen met elkaar verbinden. We komen een zestal keren per jaar samen. De agenda is divers: we bespreken concrete situaties, reflecteren over onze aanpak, signaleren interessante opleidingen, brengen noden in kaart en wisselen expertise uit.’

Het kernwoord is kracht.

In 2021 hielp CAW Limburg 2 500 kinderen en jongeren. Welke verhalen gaan er schuil achter dit cijfer?

L: ‘Elk kind of elke jongere heeft een eigen rugzak, een verhaal en sterktes. Het enige dat ze met elkaar delen is de kracht die ze vinden om hulp te zoeken bij het CAW. Ze durven in alle openheid hun kwetsbare kant te laten zien aan hulpverleners zoals ik. Hun rugzak is soms zeer zwaar, en toch zijn ze strijdlustig. Ze willen allemaal uitgroeien tot de mooiste versie van zichzelf.’

Het CAW en JoKi willen kinderen en jongeren sterker maken. Wat moeten mensen zich voorstellen bij dat sterker maken?

L: ‘Het kernwoord is kracht. Wat zijn de krachten van de kinderen en jongeren die bij een CAW aankloppen? Hoe kunnen mijn collega’s en ik ervoor zorgen dat zij in hun kracht blijven staan? Hoe vergroten we hun draagkracht en veerkracht? Het antwoord op die vragen vormt voor mij de basis van de hulp die ik verleen. Mensen gaan er soms van uit dat kinderen en jongeren hulpeloze wezens zijn. Niets is minder waar. Een kind of jongere is tot veel in staat. Het CAW kan hen helpen om die krachten te leren herkennen en ervaren.’

Met kleine en grote ingrepen zou ik van het CAW een warme plek maken waar kinderen en jongeren zich welkom voelen en zichzelf kunnen zijn.

Stel: je krijgt carte blanche om binnen het CAW een project voor kinderen en jongeren te realiseren. Wat zou je doen?

L: ‘Ik zou zorgen voor meer kleur in de CAW-huizen, voor muurschilderingen en speelse wegwijzers. Onze bestaande speelhoeken worden druk gebruikt en daarvoor zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe spullen. Mijn collega’s en ik willen ook graag meer educatief materiaal verzamelen waarmee we tijdens onze gesprekken met kinderen en jongeren aan de slag kunnen gaan. Met kleine en grote ingrepen zou ik van het CAW een warme plek maken waar kinderen en jongeren zich welkom voelen en zichzelf kunnen zijn.’

Realiseer de droom van Lotte. Maak kinderen sterker. Help haar om de CAW-huizen kindvriendelijk in te richten. Doe nu een gift op het rekeningnummer BE38 0882 1281 6072 van CAW Limburg. Vermeld in de mededeling ‘Ik maak kinderen sterker’.