Chris Mercken maakt mensen sterker met Kiwanis Heilewigis

Dankzij het engagement van trouwe donateurs maakt CAW Limburg kwetsbare mensen sterker. Dat geldt ook voor de bewoners van het Vluchthuis. Het Vluchthuis is een plek waar vrouwen en kinderen verblijven die voor hun veiligheid tijdelijk nood hebben aan opvang en begeleiding op een geheim adres. Serviceclub Kiwanis Heilewigis uit Hasselt gelooft in deze werking. Een interview met Chris Mercken, voorzitster van de sociale commissie.

Kiwanis Heilewigis Hasselt zet zich reeds jarenlang in voor het Vluchthuis. Hoe ontstond de samenwerking?

Chris Mercken: ‘Kiwanis focust zich op het versterken van vrouwen en kinderen in kwetsbare situaties op uiteenlopende manieren. Het lijdt geen twijfel dat precies deze doelgroep beroep doet op de hulp van een Vluchthuis. Kort na de oprichting van onze club, ondertussen bijna 25 jaar geleden, namen de stichtende leden contact op met het CAW. Sindsdien is het voor ons een bijzonder project waarin wij onze missie gerealiseerd zien.’

We vinden het ook belangrijk om de leden van onze club bewust te maken van de verhalen van de vrouwen en kinderen die in een Vluchthuis wonen.

Welke initiatieven nemen jullie om kwetsbare vrouwen en kinderen te helpen?

CM: ‘We organiseren acties zoals lentebrunches, zelf toneel opvoeren, een valentijnsconcert organiseren, moederdagpakketten verkopen… De middelen die we daarmee verzamelen verdelen we onder onze goede doelen. Af en toe doen we ook een gift in natura, zoals kleding en meubels voor baby’s en kinderen. Specifiek voor de bewoners van het Vluchthuis die op korte termijn terug alleen gaan wonen, maakten we in het verleden starterspakketten met lakens en dekens. We vinden het ook belangrijk om de leden van onze club bewust te maken van de verhalen van de vrouwen en kinderen die in een Vluchthuis wonen. Zo raken we allemaal doordrongen van het feit dat wij het zelf goed hebben, maar dat lang niet iedereen dat geluk heeft.’

Bewaart u bijzondere herinneringen aan de samenwerking met het Vluchthuis?

CM: ‘We kregen in het verleden de kans om de locatie te bezoeken. Dat was een echte eyeopener. We kregen een goed zicht op hoe de opvang georganiseerd wordt. Het werd ons ook duidelijk waar de mensen die er verblijven mee bezig zijn en waar de gevoeligheden liggen. Daarnaast bewaar ik ook goede herinneringen aan de jaarlijkse uitreiking van de cheques waarop het Vluchthuis altijd vertegenwoordigd is.’

We kregen in het verleden de kans om de locatie te bezoeken. Dat was een echte eyeopener.

Wat zijn de ambities voor Kiwanis in 2023?

CM: ‘In de maand december reiken we steevast de cheques uit aan onze goede doelen. Dat is altijd een fijn moment. Na het formele luik van de avond maken we tijd voor een informele babbel met de mensen. Zo leren we onze goede doelen nog beter kennen. Ons 25-jarig bestaan doet ons ook nadenken over de toekomst. Ook binnen onze club gaan we op zoek naar nieuwe leden die een frisse wind door Kiwanis laten waaien. Het gaat om een bijzonder engagement. Zo is het belangrijk dat nieuwe mensen blijk geven van een sterke sociale bewogenheid. Dat is voor ons een essentiële eigenschap om de missie van Kiwanis in de toekomst waar te blijven maken.’

Zin om net als Kiwanis Heilewigis met uw serviceclub kwetsbare Limburgers sterker te maken? Ontdek de projecten van CAW Limburg of contacteer middelenwerver Ward Mertens voor een persoonlijk gesprek op 089 300 150 of ward.mertens@cawlimburg.be.

Sfeerbeeld uitreiking cheques in 2022 Sfeerbeeld uitreiking cheques in 2022