Jean-Pierre Wuytack maakt mensen sterker met Vandersanden

Dankzij het engagement van trouwe donateurs maakt CAW Limburg kwetsbare mensen sterker. Dat geldt ook voor de bewoners van het Vluchthuis. Het Vluchthuis is een plek waar vrouwen en kinderen verblijven die voor hun veiligheid tijdelijk nood hebben aan opvang en begeleiding op een geheim adres. Het familiebedrijf Vandersanden gelooft in deze werking. Winst delen om het welzijn van vrouwen en kinderen te versterken zit in het DNA van de baksteenfabrikant. Een interview met Jean-Pierre Wuytack, voormalig CEO.

Voor Vandersanden is filantropie een vanzelfsprekendheid in de bedrijfsvoering. Hoe kreeg dit thema een plek in uw bedrijf?

Jean-Pierre Wuytack: ‘Mijn schoonvader Constant werd in 1928 geboren en maakte de oorlog mee. Hij kende zelf de nodige ontberingen, maar zag ook mensen in zijn omgeving in armoede leven en sterven aan ziektes zoals tbc. Na de oorlog zette hij het familiebedrijf verder met het voornemen om in betere tijden de winst te delen. Dat voornemen zette hij om in praktijk zodra het mogelijk was. Aanvankelijk zat er weinig systematiek in de giften. Constant reageerde op bedelbrieven en gaf gul tijdens de zondagsmis. Later stroomlijnden we het donatiebeleid en schakelden we over naar jaarlijkse giften.’

Als bedrijf structureel inzetten op filantropie is een mooi voornemen, maar hoe zorgt Vandersanden ervoor dat dit thema bovenaan op de agenda blijft staan?

JPW: ‘In 2016, het jaar waarin Constant overleed, stelden we een charter op waarin de familie verankerde dat een deel van de bedrijfswinst bestemd is voor goede doelen. Het afgelopen jaar ging het om 600 000 euro. Deze middelen gaan naar lokale en internationale projecten. In de meeste gevallen is er een persoonlijke link met het bedrijf, bijvoorbeeld omdat een van onze medewerkers er in de vrije tijd werkt als vrijwilliger. We vinden het belangrijk om met een goed doel echt verbinding te maken. We willen de mensen achter het project leren kennen. Dat geeft ons als schenker enorm veel voldoening. Een gift wordt dan veel meer dan een storting op een rekeningnummer. Je kent de gezichten en verhalen.’

We willen de mensen achter het project leren kennen.

Hoe is Vandersanden bij het Vluchthuis van CAW Limburg terechtgekomen?

JPW: ‘Ook daar is er sprake van een persoonlijke connectie. Mijn vrouw Gerd Vandersanden werkte tot aan haar pensioen als hulpverlener in het Vluchthuis. Zij stond veertig jaar geleden zelfs mee aan de wieg van deze werking in Limburg.’

Bij Vandersanden maakt het giftenbeleid deel uit van het plan Collectief welzijn. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

JPW: ‘Het plan Collectief welzijn rust op vier pijlers: zorg voor medewerkers, de gemeenschap, het milieu en de sector. Eddy Deconinck, directeur Collectief welzijn, zorgt er samen met een divers team voor dat dit plan strategisch en operationeel een plek in de organisatie krijgt. Als bedrijf kun je er niet omheen: je moet winst maken om te blijven bestaan. Maar winst is voor ons geen doel op zich, het is een middel om te investeren in mensen, gemeenschappen, innovatie en kennisdeling. Door deze manier van werken te verankeren in een plan en een rapport Collectief welzijn borgen we die pijlers in onze dagelijkse werking en kunnen we verder groeien als duurzaam bedrijf.’

Winst is voor ons geen doel op zich, het is een middel om te investeren in mensen, gemeenschappen, innovatie en kennisdeling.

Vandersanden zet ook in op kennisdeling, oa in de eigen sector. Stel: er is een bedrijf dat vanaf morgen wil inzetten op collectief welzijn. Welke tip zou u dit bedrijf geven om een sterke start te maken?

JPW: ‘Het valt me op dat het maatschappelijk engagement van Vandersanden meespeelt in de motivatie van mensen op bij ons te solliciteren en te werken. Weten dat winst geen doel, maar middel is, voegt zingeving toe aan een job. Die insteek heeft een positieve invloed op de werksfeer. Door in te zetten op collectief welzijn worden we als een aantrekkelijke werkgever gezien. En wat goed is voor het bedrijf, is ook goed voor mens en maatschappij.’

Zin om net als Vandersanden met jouw bedrijf kwetsbare Limburgers sterker te maken? Ontdek de projecten van CAW Limburg of contacteer middelenwerver Ward Mertens voor een persoonlijk gesprek op 089 300 150 of ward.mertens@cawlimburg.be.