Tijdelijk Wonen voorbereide reclassering

Je kan hier cliënten aanmelden voor het Justitieel Antwerps Samenwerkingsverband. Zij bekijken de opvangvragen voor tijdelijk wonen in het kader van een voorbereide reclassering.

Je kan hier cliënten aanmelden voor tijdelijk wonen in het kader van een voorbereide reclassering.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Hoe verloopt de aanmelding?

  • Aanmelden kan via het digitale formulier.
  • Na aanmelding ontvang je een automatische bevestiging.
  • Jouw aanmelding wordt verwerkt in een individueel digitaal dossier. Het team tijdelijk wonen heeft toegang tot jouw dossier. Elk dossier wordt 10 jaar bewaard. Meer informatie over ‘mijn dossier’ kan je hier terugvinden.
  • Vanaf de toewijzing gaat het aanmeldteam aan de slag met jouw aanvraag. Vaak zal er extra info opgevraagd worden om de situatie te verduidelijken. Vervolgens wordt er een intakegesprek gepland.
  • Bij een positieve intake wordt jouw aanvraag toegevoegd aan de JAS – wachtlijst.
  • Indien er een definitieve datum van vrijlating is verwachten wij dat de PSD, Justitieel Welzijnswerk of een andere verwijzer dit kenbaar maakt aan het aanmeldteam. Team Tijdelijk Wonen zal dan in de mate van het mogelijke een plaats voorzien tegen de datum van vrijlating.