Protocol elektronische gegevensuitwisseling

Op deze pagina vind je het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Stad en OCMW Mechelen, VDAB, CAW, Jeugdzorg EmmaĆ¼s Mechelen, Politie en Parket. Dit is toepasbaar op Mechelse jongeren tussen 16 en 25 jaar die een risico lopen te verglijden in de criminaliteit.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Boom Mechelen Lier.

Protocol

Je kan het protocol downloaden en raadplegen via deze link: (document invoegen)