Doorverwijzen Hoezo?

Een vormingscyclus waar we in vier verschillende sessies stilstaan bij sleutelvaardigheden en –inzichten die behulpzaam zijn binnen het doorverwijzingsproces.

Om deze video te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.

Wat leer je tijdens deze training ?

 • Op welk moment doorverwijzen een gepast of noodzakelijke stap is.
 • Op welke manier je rekening kan houden met drempels die leven bij zorgbehoevenden.
 • Hoe je het gesprek kan richten op (achterliggende)noden van zorgbehoevenden.
 • Hoe houden rekening met de opdeling van de zorgsector.
 • Hoe omgaan met zorgwekkende situaties op een adequate manier.
 • Welke samenwerkingen kan je met doorverwijspartners uitbouwen.
 • Hoe bevorder je een vlotte start en zorg je voor een warme overdracht.
 • Hoe vind je een balans tussen loslaten en vasthouden.

Wat levert dit op ?

 • Zorgbehoevenden krijgen gepaste hulp in een vroeg(er) stadium van het probleem.
 • Zorgbehoevenden komen zo rechtstreeks mogelijk bij de gepaste hulpverlener terecht.
 • Alle partijen ervaren winst bij de manier waarop de doorverwijzing verlopen is.
 • Zorgverleners bewaken hun grenzen zonder verlies aan zorg, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
 • Zorgverleners handelen vanuit hun kracht ondanks de ernst van de situatie waarin de zorgbehoevende zich bevindt.
 • De organisatie vind een meer werkbare balans tussen eigen kernopdracht en de maatschappelijke context van zijn doelgroep.
 • De doorverwijscontacten met partnerorganisaties verlopen vlot(ter).

VOOR WIE :

 • Vaste medewerkers, vrijwilligers en leidinggevenden

PRAKTISCH :

 • 1 cyclus = 4 vormingen
 • 1 vorming = halve dag = 80€

Aanvragen verlopen via het Team Preventie van CAW Brussel.

Lees hier de randvoorwaarden zodat je weet wat een vorming met zich meebrengt.

Eenvoudig en snel advies of iemand doorverwijzen click hier .

Heb je graag folders of posters van CAW Brussel, kan je die steeds bestellen of downloaden via onze website.

 

Wat andere organisaties over onze vormingscyclus vertellen:

“  De vormingen rond communiceren, signaleren en doorverwijzen waren een eye-opener voor het team. Zo leerden we al in de eerste sessie dat luisteren de basis is van communicatie, dat er een grens is aan luisterbereidheid en dat we onze eigen noden moeten bewaken. De 3 sessies brachten ons heel veel bij en lieten ons als team in gesprek gaan. De begeleiding van Cédric en zijn collega’s is magisch: duidelijk, geduldig en empathisch. We willen dit ook herhalen met ons Dreamteam en nieuwe collega’s. De inhoud van deze sessies is voor ons een hoeksteen van ons werk. Bedankt voor de fijne samenwerking.

 

Vzw Cultureghem

« Merci encore à l’équipe des CAW pour les sessions instructifs et vivants. Ce fut une expérience enrichissante et fortifiante tant pour l’équipe de soutien que pour l’équipe d’encadrement. Dans cette formation nous avons reçu des outils pour pouvoir poser nos limites, nous avons appris à dire non avec psychologie, essayer de comprendre ce dont les clients ont besoin en fonction de leurs demande, déterminer si ça entre dans nos compétences en respectant nos limites et si non, expliquez cela aux clients avec respect et compassion. »

 

Vzw De Overmolen