Crisishulp (info voor professionelen)

Crisisteam De Schelp is 24/24 uur en 7/7 dagen beschikbaar voor iedereen die zich in een crisissituatie bevindt of erop betrokken is.
Het crisisteam heeft als opdracht crisishulp mogelijk te maken voor elke burger en zijn/haar context. Hierbij worden steeds betrokken
dienst- of hulpverlener(s) gecontacteerd en geactiveerd.

Bij aanmelding zal het crisisteam via consult de cliënt en/of aanmelder handvatten aanreiken om de crisissituatie hanteerbaar te maken en zelf verder aan de slag te kunnen. Wanneer dit onvoldoende blijkt, kan het crisismeldpunt in overleg meer ingrijpende vormen van crisishulp inzetten:
• Crisisinterventie (max 3 werkdagen): kortdurende, ambulante of mobiele werkvorm binnen de 24u inzetbaar;
• Crisisbegeleiding (max 1 maand): intensieve, ambulante of mobiele begeleiding waarin de crisishulpverlener samen
met de cliënt en de context bekijkt wat er nodig is om de situatie terug beheersbaar te maken en toekomstige
crisissen te vermijden;
• Crisisopvang (maximum 7 dagen + 7 dagen voor minderjarigen): crisisopvang is altijd gekoppeld aan een crisisbegeleiding.

Download hieronder onze infobrochure voor PROFESSIONELEN of bestel ze gratis via secretariaat@cawoostvlaanderen.be.

Download: Brochure Crisishulp voor professionals