Meld aan voor Ohana, Jonah of Passage

In de werkingen Ohana, Passage en Jonah worden gezinnen residentieel opgevangen, wanneer er sprake is van dakloosheid door relationele problemen, uithuiszetting, intra familiaal geweld of andere  problemen.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Antwerpen.

De drie opvangcentra hebben een gezamenlijk kader. Alle drie:

 • werken ze op maat,
 • werken ze doorstromingsgericht (een verblijf is tijdelijk),
 • bieden ze zowel groeps- als een kinderwerking
 • werken ze samen met reeds betrokken hulpverleners

Ze hebben ook alle drie dezelfde uitsluitingscriteria. Je kan er niet terecht:

 • wanneer iemand minderjarig is, tenzij vergezeld door de ouders
 • wanneer er enkel een onderdaksvraag is
 • wanneer er onvoldoende financiële middelen zijn om het verblijf te betalen. Uitzonderingen kunnen bekeken worden binnen een duidelijk traject.
 • wanneer de leefbaarheid in het opvangcentrum in het gedrang komt; door het aantal aanwezige kinderen in het gebouw, groepssamenstelling, enz.
 • wanneer er een acute alcohol- of drugverslaving is
 • wanneer er een acute psychiatrische problematiek is
 • wanneer je een alleenstaande man bent dan kan je terecht bij Dispatch voor een aanmelding bij Tijdelijk Wonen

De drie centra leggen ieder ook eigen accenten. Afhankelijk van de vraag van cliënten, intensiteit van de begeleiding, de gezinssamenstelling, hun zelfredzaamheid en draagkracht en de aanwezigheid van reeds lopende hulpverleningstrajecten kunnen cliënten in één van de werkingen terecht:

Ohana

Opvang voor gezinnen, gelegen in Boechout met een leefgroepwerking en enkele studio’s. Gezinnen die verblijf nodig hebben naar aanleiding van dakloosheid en/of intrafamiliaal geweld, kunnen er terecht.

Passage

Opvang in studio’s voor gezinnen die een verblijf nodig hebben als gevolg van dakloosheid. Gelegen in Antwerpen 2060.

Jonah

Jonah biedt gezinsgerichte opvang aan vrouwen en mannen, al dan niet vergezeld van hun kinderen, die te maken hebben met intrafamiliaal geweld. Jonah biedt tijdelijk onderdak, steeds gekoppeld aan intensieve begeleiding. Samen met de cliënt worden er stappen gezet op verschillende levensdomeinen om het leven terug richting te geven. Jonah heeft een beveiligd karakter, er is 24u op 24 begeleiding aanwezig.

Jonah biedt 2 modules aan:
crisismodule: 6 weken
Opvang vindt plaats na een crisisinterventie van het ambulante team crisis+18

vervolgmodule: zo kort mogelijk, zo lang als nodig
Opvang vindt plaats na een aanmelding en intakegesprek.
Cliënten kunnen van de ene module doorstromen naar de andere.
Jonah is een nieuw samengesteld team uit voorheen de crisisopvang en het Zijhuis.

Zit je met concrete vragen? Twijfel je om een aanmelding te doen?
Aarzel dan niet om ons te contacteren via ons algemeen nummer 03/218 88 80 of via jonah@cawantwerpen.be

Aanmelding Vrouw- en gezinsopvang CAW Antwerpen

 • Cliënt

 • Partner (indien mee opgenomen)

 • Gezinssituatie

 • Situatieschets

 • Verwijzer & contactpersoon

 • Opvangcentrum