Eenvoudig en snel iemand doorverwijzen

Ben jij professional en kom je in aanraking met cases van familiaal geweld of ouderenmis(be)handeling? Dan kan je terecht bij de aanspreekpersoon voor hulpverleners, huisartsen, gezondheidswerkers, politie, justitie, vertrouwensleerkrachten en andere professionals van het kleinstedelijk gebied Boom Mechelen Lier.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Boom Mechelen Lier.

Informatie, advies en coaching

Heb je een vermoeden of ben je op de hoogte van fysiek geweld, lichamelijke mis(be)handeling, seksueel misbruik, financieel of materiaal misbruik of een schending van rechten en verwaarlozing? Aarzel dan niet om contact op te nemen. De aanspreekpersoon geeft info, advies en coaching. Samen met jou denkt zij na over een plan van aanpak. Ze bekijkt met jou mogelijke handvaten, doorverwijs-en samenwerkingsmogelijkheden en helpt je bij het opmaken van een stappenplan. Deze gesprekken zijn steeds vertrouwelijk. De naam van de cliënt wordt niet vermeld.

Heb je een vermoeden van kindermishandeling? Dan verwijzen we je graag door naar het Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling. Je kan hen bereiken via het nummer 015 20 21 31.

 

Preventie, sensibilisatie en netwerking

Naast een consult sensibiliseert de aanspreekpersoon professionals rond familiaal geweld en ouderenmis(be)handeling. Zij werkt mee aan acties en campagnes van gemeenten en partnerorganisaties. Eveneens begeleidt de aanspreekpersoon intersectorale casus- en beleidsgroepen. Tot slot heeft het steunpunt ook een signaalfunctie binnen het CAW en in de beleidsgroepen.

 

Contact

Diana Van Hoogenbemt, aanspreekpunt voor intermediairs CAW BML

Maurits Sabbestraat 119, 2800 Mechelen

Tel. 0498 93 47 03 | E-mail: diana.vanhoogenbemt@cawboommechelenlier.be

 

Lita De Wachter & An Van Gorp, teamverantwoordelijken onthaal CAW Boom Mechelen Lier

Tel. 015 695 695 | E-mail: lita.dewachter@cawboommechelenlier.be; an.vangorp@cawboommechelenlier.be

 

Cliënten kunnen zich ook zelf aanmelden in team onthaal van het CAW.

Tel: 015 695.695 | E-mail: onthaal@cawboommechelenlier.be