Gezondheidscentrum Zennevallei Pajottenland

Welkom op het aanmeldpunt van het project Gezondheidscentrum Zennevallei – Pajottenland

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Halle Vilvoorde.

Wie kan aanmelden?

Op dit aanmeldpunt kunnen enkel huisartsenpraktijken die, in kader van het project, een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met het CAW Halle-Vilvoorde een cliënt aanmelden.

*Indien u graag verder info krijgt over het project of wenst in te stappen in het project kan u contact opnemen met Shari Robijns of Trui Vandenberghe.

Wie kan aangemeld worden?

Met het project beogen we een brug te slaan tussen gezondheid en welzijn en net die mensen te bereiken die dreigen uit te vallen doordat de hulpverlening voor hen te hoogdrempelig is. We wensen op een laagdrempelige en multidisciplinaire wijze ondersteuning te bieden aan deze kwetsbare doelgroep.

  • Cliënten die op minstens 2 levensdomeinen kwetsbaar zijn (fysiek, financieel, werk, relatie, psychisch welzijn…).
  • Cliënten voor wie een reguliere doorverwijzing te hoogdrempelig is en die nood hebben aan een pro-actieve benadering en  ondersteuning.
  • Situaties waar sprake is van een verontrustende gezinssituatie. De integriteit van een persoon binnen het gezin is in gevaar.
  • Er is sprake van een gestapelde problematiek, zowel medische als maatschappelijke hulpverlening is betrokken op de cliënt/ dient betrokken te worden op de situatie.

Indien de hulpvraag niet voldoet aan de doelgroep of u heeft geen samenwerkingsovereenkomst met het CAW, dan kan u consult vragen of aanmelden via:

In geval van crisis:

  • Crisisteam (+18 jaar): via onthaal op 02/ 613 17 00
  • Crisismeldpunt Vlaams-Brabant ( -18 jaar): 078/05 00 38

Algemene telefoonlijnen:

  • Zelfmoordlijn 1813
  • Vragen over geweld 1712
  • Tele-Onthaal 106

Download hier de ‘informed consent’