Drugs en afhankelijkheid

Drugs en afhankelijkheid

Kinderen en jongeren komen op verschillende momenten in hun leven in contact met alcohol en drugs. Omwille van hun jonge leeftijd en grote nieuwsgierigheid en hun soms intense levenservaringen lopen zij extra gezondheidsrisico’s.

Tijdens deze vormingen staan we stil bij de impact van de omgeving en levenssituatie van de jongeren, hun coping mechanismen … We stimuleren jongeren andere strategieën eigen te maken in het omgaan met onaangename gevoelens en moeilijke momenten.

Mogelijke onderwerpen

  • Weerbaarheid: nee zeggen, omgaan met groepsdruk
  • Hoe omgaan met onaangename gevoelens en –situaties
  • Uitzoeken wat je positieve energie geeft
  • Gezond kiezen en bewust beslissen: voor en nadelen afwegen, geïnformeerde en bewuste keuzes kunnen maken
  • Hulp vragen bij moeilijkheden en steun vinden

Meer info?

Aanvragen verlopen via het Team Preventie van CAW Brussel. Lees hier de ‘kleine lettertjes’ zodat je weet wat een vorming met zich meebrengt.

Zelf aan de slag

Wil je je eigen vormingen of lessen een extra boost geven? Kijk naar een overzicht van het materiaal rond het thema drugs en afhankelijkheid.

We hebben heel wat in huis: vormingsmateriaal, boeken, achtergrondinfo, uitgewerkte lessen … Praktische info uitleendienst