Groepsbezoek CAW

Groepsbezoek en rondleiding van het CAW

Door in groep onze werking te bezoeken en in gesprek te gaan omtrent de misverstanden en taboes rond professionele hulp proberen we de drempel naar hulpverlening te verlagen.

ACTIVITEIT INHOUD TIJD
Groepsbezoek CAW Voor wie in groep wil stilstaan bij het omgaan met  kopzorgen en drempels naar de hulpverlening.

Via een interactief bezoek komen volgende onderwerpen aan bod:

  • De problemen en vragen waarmee volwassenen bij het CAW terecht kunnen. We vertrekken hierbij concreet vanuit de leefwereld van de je groep en de Brusselse grootstedelijke context.
  • De eigen manier van omgaan met problemen : sommige mensen houden problemen voor zichzelf, anderen spreken erover met anderen. We staan stil bij de verschillende strategieën en de voor- en nadelen hiervan.
  • De zin en onzin van professionele hulpverlening. Door in gesprek te gaan omtrent de  misverstanden en taboes rond professionele hulp proberen we de drempel naar hulpverlening te verlagen.

Het bezoek gaat door op het onthaalpunt in het centrum van Brussel en is kosteloos.

1u30

Aanvragen verlopen via het Team Preventie van CAW Brussel.

Lees  de ‘kleine lettertjes’ zodat je weet wat een bezoek aan onze werking met zich meebrengt.