Vorming voor professionals

We komen bij jouw organisatie als externe trainer. Hieronder vind je een overzicht van ons vormingsaanbod naar professionals.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Brussel.

 

VORMING INHOUD TIJD PRIJS
Horen, zien en doen ! Leer essentiële vaardigheden in het kwaliteitsvol omgaan met zorgwekkende situaties.

Lees meer …

4 x 3 uur 80€ per 3 uur
Greep uit onze materialenbank Speel en ervaar op je werkplek je eigen selectie uit onze materialenbank. (4 materiaalstukken naar keuze) 1u30 Gratis
De kunst van relationele en seksuele vorming Leer met je doelgroep praten over seksualiteit en relaties. Hoe een programma opbouwen?, Welk lesmateriaal kiezen?, Welke begeleidershouding aannemen? 2u 50€
Werken met het vlaggensysteem van Sensoa Leer seksueel gedrag van jongeren correct inschatten. Scherp je vaardigheid om gepast te reageren aan met het Vlaggensysteem. 1/2 dag 80€
Inleiding tot de Dak en thuisloosheid in Brussel Dak- en thuisloosheid in Brussel. Het is een realiteit die duidelijk zichtbaar is in het straatbeeld. Wie is er dakloos? Wat wil thuisloosheid eigenlijk zeggen? Wie zijn ze en wat wordt er gedaan om iets te doen aan deze onaanvaardbare realiteit?

Aanvragen verlopen naar keuze via één van deze werkingen dagcentrum Hobo , opvanghuis Albatros of woonbegeleiding De schutting.

1 uur Vrije bijdrage
Housing first Wat is Housing First? Mocht je interesse hebben in deze methodiek die gericht is op het helpen reïntegreren van dak- en thuisloze mensen die geconfronteerd worden met een multi-problematiek.

Aanvragen verlopen via het opvanghuis Albatros.

1 uur Vrije bijdrage
Straathoekwerk Als Mozes niet naar de berg komt, komt de straathoekwerk(st)er langs. Wat wil dat zeggen straathoekwerk? Hoe gaan ze aan de slag met de realiteiten die ze op het terrein tegenkomen?

Aanvragen verlopen via het opvanghuis Albatros.

1 uur Vrije bijdrage
Dakloosheid is geen fataliteit Deze vorming vertrekt vanuit het idee dat er in de (nabije) toekomst even fronsend gekeken zal worden naar dit fenomeen dan wij nu kijken naar het fenomeen slavernij. Waarom is dat? Samen met jullie zoeken we hier naar en tonen we aan waarom dat niet zo is. Deze vorming wordt aangeboden in samenwerking met Recht op een dak/Droit à un Toit.

Aanvragen verlopen via het dagcentrum Hobo .

1 uur Vrije bijdrage
Op zoek naar werk; trajectbegeleiding voor dak- en thuisloze werkzoekenden

 

‘Waarom werken die mensen niet gewoon?’ We bekijken samen met jullie de problemen die mensen die dak- en of thuisloos zijn, hebben met zoeken en vinden van werk. We leggen uit hoe we aan de slag gaan met de vraag naar werk en hoe we samen met de mensen proberen de obstakels te overbruggen.

Aanvragen verlopen via het dagcentrum Hobo .

1 uur Vrije bijdrage
Het belang van participatie en vrijetijdsbesteding Waarom zou je iemand die dak- of thuisloos is toeleiden naar vrijwilligerswerk of een voetbalclub? Wat is het belang van vrije tijd en een zinvolle invulling ervan en hoe kan je op het terrein zorgen dat je via inzet op deze domeinen de personen versterkt en zo verder help op andere vlakken van hun leven?

Aanvragen verlopen via het dagcentrum Hobo .

1 uur Vrije bijdrage
Begeleiding van dak- en thuisloze mensen; woonbegeleiding Wat is dat woonbegeleiding? Wie is de doelgroep en waarom hebben ze deze ondersteuning nodig? Hoe biedt het oplossingen? Als je geïnteresseerd bent in dak- en thuisloosheid in Brussel en wil weten hoe er concreet actie wordt ondernomen.

Aanvragen verlopen via woonbegeleiding De schutting.

1 uur Vrije bijdrage

 

Aanvragen verlopen via het Team Preventie van CAW Brussel.

lees hier de ‘kleine lettertjes’ zodat je weet wat een vorming met zich meebrengt.