Waarom gaat CAW Limburg maximaal regionaal?

Vanaf 1 mei 2023 werkt CAW Limburg maximaal regionaal.

We nemen je graag mee in het waarom van deze verandering.

CAW Limburg wil nog meer dan vroeger:

  • zo dicht mogelijk bij de cliënt zijn, vertrekkende van lokale en eerstelijnszone-verankering als uitgangspunt.
  • een vlotte doorstroom van cliënten faciliteren door deze cliënt via een integraal, flexibel en laagdrempelig traject te helpen.
  • meer samenwerking en verbinding over de werkingen heen stimuleren. We zijn samen meer dan een optelsom van werkingen.
  • een zichtbare en slagkrachtige aanwezigheid van het aanbod versterken naar de cliënten en stakeholders in de regio’s toe. We werken aan een eenduidige en geïntegreerde positionering met een waaier aan expertises.
  • een relatiebeheer tot stand brengen zowel vanuit de expertise als vanuit het partnership met een (lokale) partner.
  • ervoor zorgen dat we verder groeien als kwaliteitsvolle, betrouwbare en aanwezige partner op verschillende niveaus.
  • een plaats geven aan en meer ruimte maken voor nieuwe thema’s en uitdagingen en sociaal ondernemerschap.