Samen zorgen wij voor mensen!

Wie hulp vraagt moet die krijgen. Waar die vraag ook gesteld wordt. Gepaste hulp. Op mensenmaat.

Dat is wat u willen bieden. Samen. In Tienen.

CAW Oost-Brabant is er voor iedereen met een welzijnsvraag en biedt ondersteuning, bemiddeling, begeleiding en opvang. Jongeren kunnen hiervoor terecht bij het JAC.

Hestia vzw biedt ondersteuning aan psychisch kwetsbare mensen op verschillende levensdomeinen in de thuissituatie.

Bij het OverKop-huis kunnen jongeren binnenlopen, elkaar ontmoeten en leuke activiteiten doen. Ze kunnen er ook beroep doen op professionele hulp.

Bezoek ons op de Dag van de Zorg, op 17 maart tussen 13u en 17u!

Laat u rondleiden van de ene plek naar de andere, laat u vertellen over al wat er gebeurt, door onze jongeren, begeleiders en vrijwilligers. In het OverKop-huis voorzien we kinderopvang om u die tijd te gunnen.

U bent welkom. Hier bij ons. In Tienen.

CAW Oost-Brabant
O. L. Vrouwbroedersstraat 2A/2

Hestia vzw– Alexianen Tienen
Veldbornstraat 15

OverKop-huis
Ooievaarstraat 30