Getuigenis

'Mijn job mag me raken.'

Maak kennis met Jellen (25 jaar). Hij werkt sinds 2021 als hulpverlener bij het Woonteam Thuislozencentrum (TLC) van CAW Limburg. Een werkdag van Jellen is nooit saai. En precies daarom zegt hij: ‘I love my job!’ Wil je weten wat hij belangrijk vindt in zijn werk? Lees zijn getuigenis.

Dag Jellen, wat heb je gestudeerd?

‘Ik rondde eerst een bachelor sociaal werk af aan de PXL en behaalde daarna een ba-na-ba internationale samenwerking Noord-Zuid aan de UCLL. Tijdens die ba-na-ba deed ik stage als maatschappelijk assistent in Brazilië in een instelling voor alcohol- en drugverslaafden.’

Wat trok je over de streep om te solliciteren bij het TLC?

‘Ik heb altijd een zwak gehad voor mensen die veel tegenslagen te verwerken krijgen. Vaak willen ze een normaal leven leiden. Helaas lukt dat niet altijd. Deze doelgroep kom ik vaak tegen in mijn werk bij het TLC. Het geeft me enorm veel voldoening om net voor deze mensen iets te betekenen.’

Als je terugdenkt aan je eerste werkdag bij het TLC, wat komt er dan bij je op?

‘De drang om mij te bewijzen was heel hoog. Gelukkig ging mijn stressgehalte snel omlaag door de vlagjes die de collega’s als verwelkoming voor mij hadden opgehangen. Zij waren vanaf de start heel chill.’

Het geeft me enorm veel voldoening om net voor deze mensen iets te betekenen.

Wat voor werk doe je precies in het TLC?

‘Ik werk voor de noodopvang, een plek waar mensen die dak- of thuisloos zijn terechtkomen die in crisis verkeren. Ze kunnen er maximum één week verblijven. We geven hen een dak boven het hoofd, een ontbijt en de mogelijkheid om te douchen. De eerstvolgende werkdag na opname kijk ik samen met de bewoner en diegene die hem naar ons doorverwees hoe we verder aan de slag gaan. Ik bied ook ondersteuning in de doorstroom van bewoners van de nood- naar de directe opvang. In de directe opvang kunnen ze maximum drie weken verblijven en worden ze verder intensief begeleid door een van mijn collega’s.’

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

‘Mijn werkrooster verandert om de week. In week 1 heb ik een vroege shift, in week 2 een late. Tijdens een vroege shift probeer ik de bewoners om 8 u. te spreken, net vóór ze het centrum verlaten. Daarna leg ik de nodige contacten en volg ik de administratie op die daarbij komt kijken. In de namiddag draai ik mee in de telefonische permanentie. Tijdens de late shift ontvang ik de mensen als ze in het centrum aankomen en doe ik het onthaal en de administratie van nieuwe bewoners.’

Wat vind je moeilijk aan je job?

‘Ik moet soms slikken als ik de verhalen hoor van mensen die in een crisissituatie verkeren. Sommige verhalen raken me tot op vandaag. Als ik vrienden over mijn job vertel, denken ze al snel dat het allemaal te heftig is, maar dat is voor mij niet het geval. Mijn job mag me raken. Ik maak me pas zorgen als mijn werk me koud zou laten.’

Ik maak me pas zorgen als mijn werk me koud zou laten.

Waar krijg jij energie van tijdens je werk?

‘Het geeft me enorm veel voldoening als ik iemand in een heel moeilijke situatie toch kan helpen. Dat motiveert me om er de volgende werkdag opnieuw te staan.’

Je maakt deel uit van een team. Hoe werken jullie samen?

‘Naast wekelijkse teamvergadering, zijn er dagelijks overlegmomenten waar iedereen de kans heeft om een casus te bespreken waarin hij of zij vastloopt. We gaan samen op zoek naar de minst ingrijpende oplossing voor een bewoner. We zijn het soms niet met elkaar eens, maar er is altijd veel respect voor ieders mening.’

Wat zou je tegen iemand zeggen die overweegt om bij het TLC te werken?

‘Het TLC is een warm team met ervaring, karakter en gevoel voor humor. Je krijgt ook de kans om met een uitdagende doelgroep te werken. Als toekomstige medewerker is het belangrijk dat je flexibel, empathisch en veerkrachtig bent. Je moet ook bereid zijn om soms moeilijke beslissingen te nemen. Er zit veel afwisseling in een werkdag. Saai wordt het nooit.’

Word jij de nieuwe collega van Jellen? Check nu de vacatures van Woonteam Thuislozencentrum van CAW Limburg en bezorg ons je cv en motivatiebrief.