18 jaar erkenning Vlaamse Gebarentaal

Op 26 april 2006 werd de Vlaamse Gebarentaal (VGT) door het Vlaams Parlement erkend als de officiële taal van de Vlaamse Dovengemeenschap. Dit jaar vieren we dus de 18de verjaardag van de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal! Het perfecte moment om wat meer te weten te komen over gebarentalen en meer specifiek VGT.

Wist je dat … ?

 1. gebarentalen niet universeel zijn en elk land zijn eigen gebarentaal met unieke handvormen, gebaren en uitdrukkingen heeft?
 2. Vlaamse Gebarentaal (VGT) een visuele taal is die wordt gebruikt door dove en slechthorende mensen in Vlaanderen?
 3. niet doventaal of vlaamse gebarentaal in kleine letters, maar wel Vlaamse Gebarentaal de enige correcte term is omdat VGT een officieel erkende taal is en er niet één universele gebarentaal bestaat?
 4. VGT een eigen grammatica, lexicon en syntaxis heeft die verschillen van gesproken talen zoals het Nederlands?
 5. VGT een volwaardige communicatiemethode is en dezelfde complexiteit en expressiviteit als een gesproken taal heeft?
 6. gebarentaal toch zeer lang als minderwaardig communicatiemiddel beschouwd werd? Het was zodanig erg dat de handen van gebarentalige kinderen op hun rug werden gebonden.
 7. er vervolgens ook getracht werd om de gesproken en visuele taal te combineren wat uitmondde in een niet-natuurlijke taal? Dit gebarensysteem faalde omdat het een heuse uitdaging was om twee talen te combineren.
 8. VGT handvormen, handposities, bewegingen van de handen en lichaamshoudingen gebruikt om betekenis over te brengen?
 9. net als gesproken talen VGT dialecten en regionale variaties heeft, afhankelijk van de regio waarin het wordt gebruikt?
 10.  net als bij gesproken talen kunnen gebarentalen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals informele gesprekken, formeel onderwijs en literaire expressie?
 11.  er een handalfabet om te ‘vingerspellen’ bestaat waarbij elke letter van het alfabet met de vingers wordt gespeld? Hierdoor kunnen namen, technische termen en woorden die geen gebaar hebben, overgebracht worden.
 12.  VGT steeds vaker wordt gebruikt in onderwijsinstellingen voor dove en slechthorende kinderen en studenten, evenals in tolk- en vertaaldiensten?
 13.  VGT sinds de erkenning ook wordt gebruikt in verschillende media, zoals televisieprogramma’s, films en online video’s, om dove en slechthorende kijkers te bereiken?
 14.  er voor gebarentalen geen algemeen verspreid schriftsysteem bestaat. Dit is niet zo uitzonderlijk want er bestaan ook gesproken talen zonder schrift?
 15.  je VGT ook zelf kan leren bijvoorbeeld via cursussen georganiseerd door het volwassenonderwijs of het Vlaams Gebarentaal Centrum (VGTC)?
 16.  VGT net zoals alle gesproken talen blijft evolueren? Jaarlijks verkiest het VGTC een gebaar van het jaar en buigen ze zich over nieuwe gebaren.
 17.  dove en slechthorende mensen verschillende niveaus van gebarentaalvaardigheid kunnen hebben (net als horende)? Dat is afhankelijk van de leeftijd waarop ze VGT hebben geleerd en hun mate van interactie binnen de dovengemeenschap.
 18.  het gebruik van VGT niet alleen effectieve communicatie bevordert voor dove en slechthorende mensen, maar ook inclusie en culturele diversiteit in de samenleving als geheel?

 

Meer weten over onze diensten aan doven en slechthorenden

CAW Oost-Vlaanderen helpt mensen met vragen of problemen rond alle vormen van welzijn. Ook doven en slechthorenden zijn bij ons welkom. Maar ze weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun vraag of probleem. We beseffen dat doven en slechthorenden bepaalde barrières moeten trotseren om contact op te nemen met het CAW. We proberen deze drempel te verlagen door in te zetten op meer toegankelijkheid. Ontdek hier hoe we dat aanpakken.