CAW Antwerpen: onze hulpverlening in 2022 in cijfers

Als CAW gaan we voor een samenleving waarin elke mens hart en hoofd boven water kan houden. De hulpverleners en vrijwilligers van CAW Antwerpen proberen elke dag een verschil te maken voor de mensen die bij ons aankloppen met hun welzijnsvragen. En dat verschil maken ze! De cijfers spreken.

In 2022 hielpen we meer mensen dan ooit!  33.750 klopten aan bij CAW Antwerpen voor hulp. Meer dan 50% deed dat op eigen initiatief. 30 % werd doorverwezen door een partner zoals een OCMW, een huisarts of mutualiteit.

Onze 10 CAW huizen, verspreid over de 7 eerstelijnszones van ons werkingsgebied, zagen hoe de hulpvragen bleven stijgen. De meeste vragen gingen over psychisch welbevinden, administratie ondersteuning en budget.

Ontdek nog veel meer boeiende cijfers in onze infografiek 2022.