2414 CAW-vrijwilligers: "Gevoel van verbondenheid"

Tijdens de Week van de vrijwilliger zetten we onze vrijwilligerswerking in de kijker. Bij het CAW werken 2416 vrijwilligers. 

Ella Verstichele, beleidsmedewerker vrijwilligersbeleid en Ann Maes, medewerker wonen en ontmoeting met 12 jaar ervaring met vrijwilligers, vertellen over vrijwilligerswerk bij het CAW. 

Verschillende rollen voor vrijwilligers

Bij het CAW bieden we verschillende soorten vrijwilligerswerk. Zo kan je bijvoorbeeld meedraaien in ons inloopcentrum: achter de bar staan, gesprekken aanknopen met bezoekers, medewerkers ondersteunen,…. Ook een overnachting in de nachtopvang is heel populair. Hierbij is een luisterend oor en een gezellige babbel zeker een must.

In onze klusjesdienst worden er eveneens vrijwilligers ingezet. Zij helpen bij allerhande klusjes zoals in de tuin werken, verhuizen, schilderen, iets herstellen,… Bij de speel-o-theek helpen vrijwilligers ouders en kinderen bij het kiezen van speelgoed en doen hierbij ook de registratie. De balievrijwilligers zijn vaak het eerste gezicht voor de cliënten. Ze ontvangen de cliënten op dienst, zijn verantwoordelijk voor de telefonie en zorgen ervoor dat cliënten bij de juiste hulpverlener terecht komen.

‘Onze vrijwilligers hebben echt contact met cliënten. Ze bieden een luisterend oor en ondersteunen hen.’

Juiste match

‘We matchen vrijwilligers met een juiste functie. Daarom gaan we eerst met een kandidaat vrijwilliger in gesprek. Wat zijn de verwachtingen? Wat zijn de persoon zijn krachten, competenties en talenten? Wat zijn de interesses van de persoon? Past het profiel van de persoon bij de functie? Op basis van dit gesprek zorgen we voor een goede match, zodat iedere vrijwilliger iets doet waar men zich goed bij voelt.

‘Ik vind het belangrijk om goed te peilen naar hun motivatie om voor onze werking te kiezen. Het is belangrijk dat het hen echt ligt.’

We zetten maximaal in op verbinding tussen onze vrijwilligers. ‘De vrijwilligers in onze inloopwerking zijn intussen een hechte vriendengroep. De jongste vrijwilliger is 23 jaar en de oudste bijna 70 jaar: een goeie mix van verschillende leeftijden.’ Aldus Ann Maes.

Jij hoort erbij!

We willen onze vrijwilligers actief betrekken bij onze organisatie. Zo worden ze bijvoorbeeld uitgenodigd op bepaalde evenementen. ‘Eén keer per jaar organiseren we een bedankingsmoment voor onze vrijwilligers. We willen hen dan graag in de bloemetjes zetten met een hapje, een drankje en een gezamenlijke uitstap. De vrijwilligers ervaren dit als positief:  “We zijn écht kei goed bezig met onze werking”, horen we dan.’

Mooiste herinnering

‘Mijn mooiste herinneringen aan werken met vrijwilligers zijn toch wel de maandelijkse vergaderingen in onze inloopwerking. Dan doen we een ‘rondje van de tafel’ en kan iedereen vertellen hoe de afgelopen maand is geweest. Elke keer wordt benadrukt hoe dankbaar ze zijn dat ze mogen komen. En het samenhorigheidsgevoel dat ze daarvan krijgen. Het is een zeer hechte groep.’ vertelt Ann.

Vrijwilligerswerk in coronatijden

Tijdens de huidige coronasituatie kan heel wat vrijwilligerswerk niet doorgaan. ‘Toch is het belangrijk om de vrijwilligers niet los te laten. Ik bel hen regelmatig of we gaan in kleine groepjes wandelen’ licht Ann toe.

‘We hebben een kaartje gestuurd om contact te houden met vrijwilligers. Het zijn kleine dingen die we nu doen, maar het is niet evident.’ vertelt Ella.

‘Onze inloopwerking ligt momenteel stil. De vrijwilligers missen het sociaal contact, elkaar kunnen zien en bij elkaar kunnen zijn. Ik krijg telkens de vraag wanneer ze terug mogen komen. Ik probeer de verbinding te behouden met mijn vrijwilligers aan de hand van telefoontjes, met kleine groepjes te gaan wandelen. Vrijwilligerswerk helpt hen even zeer als het ons helpt.’ Vertelt Ann.

“Omdat ik ervan hou om samen met anderen iets de creëren. Het is in het geven dat ik enorm veel terugkrijg” (vrijwilliger)

Kriebelt het ook om vrijwilliger te worden? Neem dan een kijkje op www.caw.be/vrijwilligers.