5 jaar Woonanker

Op dinsdag 22 oktober mochten we met collega’s, vrijwilligers, bezoekers en beleidsmakers 5 jaar Woonanker vieren.

Nog al te vaak komen mensen in een kwetsbare positie, die op zoek zijn naar een gepaste woonplaats, van een koude kermis thuis. Die zoektocht loop immers zelden van een leien dakje –  drempels genoeg om over te struikelen:

  • Er is een krapte op de woonmarkt die maakt dat de kostprijs voor het kopen of huren van een woning de pan uit swingt. Mensen met een kleine portemonnee zijn als vanzelf aangewezen op een beperkter maar daarom niet aantrekkelijker segment van die woonmarkt.
  • Tenzij verhuurders natuurlijk eerder denken vanuit solidariteit dan solvabiliteit. Maar ook hier is het de uitzondering die de regel bevestigt. Vooroordelen van verhuurders ten opzichte van kwetsbare mensen maken het die laatste vaak niet makkelijk zichzelf aan de man te brengen.
  • Bovendien gaat het vinden van een goede woning gepaard met de nodige kennis van huurcontracten, waarborgen, nutsvoorzieningen, energiezuinigheden, enz. Een gebrek aan taalvaardigheid of kennis maakt het mensen extra moeilijk een goede woning te vinden.

Het is voor deze groep mensen dat 5 jaar geleden het Woonanker werd opgericht.

De doelstelling was even helder als simpel: we zoeken samen met kwetsbare mensen naar een woning, in Leuven en daarbuiten. Niemand verdient het immers op straat te moeten leven. Naar huis gaan en thuis kunnen komen – dat is wat telt.

Maar een gedwongen uithuiszetting, een onbewoonbaarverklaring, een herhaaldelijk negatief antwoord of gesloten deur, een langere periode in verschillende opvanginitiatieven, enz. maken dak- en thuisloosheid tot een realiteit of een reëel risico.

Kind aan huis

Op die manier werden velen kind aan huis bij het Woonanker. Ze vonden ons of werden door anderen geholpen ons te vinden. Het team en de vrijwilligers spannen zich in om samen met hen intensief te zoeken naar haalbare en betaalbare woningen. Betaalbaar om de reden hierboven. En haalbaar omdat beschikbaar openbaar vervoer, afstand tot werk en netwerk, staat van de woning, grootte en onderhoud, enz. niet minder doorslaggevend zijn.

Het samenwerkingsverband tussen stad Leuven, OCMW en CAW is hierin een grote troef gebleken. Directe toeleiding bij individuele of collectieve uithuiszetting, werking op vindplaatsen, huurwetgeving, rechtenverkenning en -toekenning, administratieve ondersteuning, outreachend werken, vrijwilligersondersteuning, netwerk en de beleidsimpact van dit alles, maakt het Woonanker in zijn huidige vorm tot een werking met een team dat inmiddels wel van al die markten thuis is.

Dit werk verdient onze bewondering. Zeker als je weet dat collega’s en vrijwilligers dagelijks in aanraking komen met structurele tekorten en drempels – het maakt hun werk soms moeilijk maar blijvend noodzakelijk.

Onze taal is doorspekt van gezegden, uitdrukkingen en verwijzingen naar thuis. Allemaal verwijzen ze naar betekenis, naar warmte, vertrouwdheid en geborgenheid, naar rust en gezelschap, naar kracht en zekerheid. Het is dat alles waarvan wij vinden dat iedereen het verdient en dat de inspanning rechtvaardigt om dit – hoe moeilijk ook – voor iedereen, ook de meest kwetsbaren, waar te maken.

Pieter Ver Elst van Victoria.be, brengt dit zoeken naar een woonst in beeld. Getuigenissen over kwetsbaarheid, solidariteit en engagment.

Om deze video te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.