7 speerpunten in het Vlaams memorandum maken van Vlaanderen een warme samenleving

Geert Hillaert, algemeen directeur CAW Oost-Vlaanderen, en Wouter Torfs, voorzitter CAW, bespreken het Vlaams memorandum van de 11 CAW’s in Vlaanderen en Brussel dat in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar lokale politici en beleidsmakers wil overtuigen om dringende welzijnsproblemen aan te pakken. Het memorandum moet welzijn hoog op de politieke agenda van alle partijen krijgen én op een prominente wijze in hun partijprogramma’s zichtbaar zijn.

Het Memorandum telt zeven speerpunten. Hoe werden die bepaald?

Geert Hillaert: “We verzamelden allerlei gegevens, luisterden naar onze cliënten en hun problematieken, capteerden signalen van onze medewerkers en op basis daarvan bepaalden we de zeven speerpunten die we nu voorleggen aan het Vlaamse beleidsniveau.”

Wouter Torfs: “Ook algemeen CAW-directeur Bart Claes van de CAW Groep en ik gaan de lokale politici bezoeken om het thema welzijn bovenaan op de agenda te krijgen. Het onwelzijn in Vlaanderen neemt immers schrikbarend toe. Willen we van Vlaanderen een warme samenleving maken? Dan moet er veel meer worden geïnvesteerd in welzijn!”

De 7 speerpunten op een rijtje

1. Hulp binnen handbereik

Wouter: “Heel veel instellingen sluiten hun fysieke contactpunten, maar dat zorgt ervoor dat 46% van de bevolking in de kou komt te staan. Psychosociale hulp moet fysiek toegankelijk blijven. Daarom willen we het gratis nummer 0800 13 500 ook buiten de kantooruren beschikbaar maken.”

Geert: “Op die manier kunnen onze hulpverleners, zodra er gebeld wordt, snel en efficiënt hulp verstrekken aan mensen in nood. De helft van de aanvragen krijgen een kortlopende begeleiding die na een beperkt aantal gesprekken de hulpvrager al terug op weg zet.”

2. Zorg voor meer mentaal welzijn

Wouter: “Eén op de zeven mensen in Vlaanderen komt ooit in aanraking met mentale of psychosociale problemen. Het CAW wil erkend worden als de huisarts voor mentaal welzijn, als kort nabije en fysiek bereikbare hulpverlener.”

Geert: “Op dit ogenblik komen veel eerstelijnspsychologen in hun praktijk in contact met niet-mentale problemen die het CAW zoveel efficiënter en betaalbaarder kan aanpakken. Ons aanbod daaromtrent moet naar omhoog.”

3. Garandeer vlotte hulp bij conflicten en crisissen in gezinnen en relaties

Wouter: “Conflicten en crisissen in gezinnen en relaties zijn enorm toegenomen tijdens en na de COVID-19-pandemie. Omdat er een grote behoefte is aan onmiddellijke hulp ter plaatse willen we mobiele crisisteams oprichten in elke eerstelijnszone.”

Geert: “Ernstige crisissituaties in gezinnen escaleren vaak en leiden tot financiële problemen, dakloosheid en psychosociale problemen . Door kort op de bal te spelen en proactief te werken willen we dit zo veel mogelijk voorkomen.”

4. Investeer in de toekomst van jongeren en kinderen

Wouter: “We merken dat jongeren tussen de 18 en 25 jaar een grote behoefte hebben aan psychosociale hulp. Het CAW wil zich positioneren als metgezel en hen helpen te navigeren door belangrijke fases in hun leven. De JAC’s van het CAW kunnen hierbij een grote rol spelen (n.v.d.r.: het JAC is het jongerenaanbod van de CAW’s).”

Geert: “Kinderen worden steeds jonger geconfronteerd met sociale media, online pestgedrag of prestatiedruk. We willen extra ondersteuning bieden voor kinderen vanaf 10 jaar en inzetten op zowel preventief werken als het versterken van de weerbaarheid van kinderen.

5. Los dak- en thuisloosheid op

Wouter: “Vlaanderen telt 14.000 daklozen en de druk op de opvangcentra neemt toe. Het is nodig om veel meer preventieve inspanningen te leveren om huisuitzettingen te voorkomen en huisvestingsmogelijkheden op maat te bieden voor verschillende groepen.”

Geert: “De fusie van huisvestingsmaatschappijen vanaf 1 januari 2024 kan het voor de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij nog moeilijker maken om een degelijke sociale huisvesting te krijgen. Vandaar ons voorstel dat elke gemeente een daklozentelling uitvoert om de omvang van het probleem te bepalen en passende oplossingen te bieden.”

6. Garandeer hulp voor alle slachtoffers en voorkom nieuwe slachtoffers

Wouter: “We vragen dat élk slachtoffer van een misdrijf opgevolgd wordt en ook de daders proactief worden benaderd om toekomstige slachtoffers te voorkomen. Dat kan via workshops en therapeutische gesprekken.”

Geert: “Nu zijn we afhankelijk van dat eerste gesprek van een slachtoffer met de politie, waarbij zeker niet elk slachtoffer ingaat op het aanbod van slachtofferhulp. We moeten met iederéén die aangemeld wordt aan de slag kunnen.”

7. Voorzie hulp en perspectief aan mensen in precaire verblijfssituaties en mensen met een migratieachtergrond

Wouter: “Het CAW wil mensen in precaire leefsituaties en mensen met een migratieachtergrond ondersteunen en weerbaarder maken. Dat kan onder meer door ook illegale immigranten een stabiele huisvesting te bieden.”

Geert: “Ervaring leert dat wie een dak boven het hoofd heeft, goed en grondig over hun situatie kan nadenken en de juiste beslissingen nemen. Met de nodige psychosociale hulp willen we hen opnieuw in hun kracht krijgen om dit ook effectief te doen.”

Lees meer over de speerpunten in het Vlaams Memorandum van de 11 CAW’s

Je vindt zowel een uitvoerige als een beknopte versie op www.caw.be/memorandum.

De punten die ons CAW op lokaal niveau, in Oost-Vlaanderen, naar voren schuift? Die vindt je op deze webpagina.

Dit artikel verscheen in Magis

Dit artikel verscheen ook in Magis, het magazine van CAW Oost-Vlaanderen (jaargang 10, nr. 4, okt-nov-dec). Blijf op de hoogte: schrijf je in en ontvang Magis in je brievenbus of digitaal.