15 jaar Vlaamse Gebarentaal

Op 26 april 2006 erkende het Vlaams Parlement de Vlaamse Gebarentaal. Dat is een heel bijzondere dag voor de dovengemeenschap. De dovengemeenschap viert nu de 15e verjaardag van haar moedertaal. Vlaamse Gebarentaal is er spontaan gegroeid tot een zelfstandige, volwaardige taal met een eigen lexicon en grammatica.

Als CAW’s zijn we samen blij om die 15 jaar van erkenning met grote emancipatorische waarde! Omdat we de taal- culturele identiteit van de dovengemeenschap belangrijk vinden zetten we ons in om de toegankelijkheid van de CAW’s voor VGT- gebruikers te verbeteren.

We willen hindernissen helpen wegwerken die communicatie in de weg staan of die de toegang tot informatie en hulpverlening blokkeren. Zo werken we mee aan gelijke kansen voor alle doven en slechthorenden.

Deze speciale verjaardag voor de Vlaamse dovengemeenschap laten we niet ongemerkt passeren. Groot applaus dus voor Vlaamse Gebarentaal!

Om deze video te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.