BudgetInZicht: al 10 jaar toegewijd aan de ondersteuning van de hulpverlening en schuldpreventie

BudgetInZicht (BIZ) Oost-Vlaanderen bestaat 10 jaar! En dat mag gerust geweten zijn. Voor de gelegenheid werd de BIZ-website recent grondig herzien én herwerkt, om beter in te spelen op de noden en behoeften van de tijdsgeest. De basis blijft uiteraard hetzelfde: steun bieden bij de preventie van schulden, en ondersteuning geven bij budget- en schuldhulpverlening. We gingen hierover in gesprek met twee medewerkers, Joke en Femke.

Waarom werd de website hernieuwd?

Joke: BIZ bestaat 10 jaar, ook onze website heeft dus al enkele jaren op de teller. Het was tijd voor een opfrisbeurt. Daarnaast hebben we dit jaar gewerkt aan een grondige update van onze materialen, en ook onze sessies van de budgetgroepen en vormingen werden uitgebreid. Om dit mooi in beeld te brengen, werkten we een visuele en overzichtelijke website uit.

Wat hebben jullie aangepast?

Femke: De website toont ons volledig aanbod waarin bezoekers kunnen rondkijken. Aan de hand van een filter op de homepage kunnen ze hier gericht in zoeken. De nieuwe website heeft ook een winkel waarop iedereen vlot materiaal kan bestellen. Via een aparte pagina op de website kunnen bezoekers onze vormingen voor verschillende doelgroepen vinden, en erg eenvoudig aanvragen.

Tot wie richt de website zich?

Femke: De website is er voor professionelen: leerkrachten, hulpverleners, advocaat-schuldbemiddelaars, bewindvoerders, enzovoort. Voor alle professionelen die in aanraking komen met mensen met financiële moeilijkheden. Iedereen die geïnteresseerd is in schuldpreventie en kwalitatieve (schuld)hulpverlening behoort tot ons doelpubliek.

Welke bijzonderheden zijn er binnen die website of het BIZ-project?

Joke: Eén van onze bekendste producten is het Wakosta?!-inleefparcours. Dat is een fysiek parcours waarin jongeren leren wat het leven op eigen benen kost. Op de website kreeg ons paradepaartje een aparte pagina. Daarop zie je beeldmateriaal van vorige edities én kan je gemakkelijk inschrijven om met je klas of organisatie het parcours te bezoeken. Ook de budgetgroepen zijn zeer gekend. Via de pagina ‘vormingen’ vind je een makkelijk overzicht van alle aan te vragen modules en kan je zeer eenvoudig een aanvraag doen.

Door onze nieuwe website kunnen professionelen, waaronder hulpverleners en leerkrachten, materiaal en vormingen makkelijk terugvinden.

Welke (maatschappelijke) trends ziet het team?

Femke: Financiële educatie krijgt tegenwoordig meer aandacht in het onderwijs. Waar het vroeger binnen een vak als een klein thema aan bod kwam, is het nu vaak een vak an sich, of een groot project. Bovendien staat in de krant geregeld iets te lezen over onbetaalde schoolfacturen. Door onze nieuwe website kunnen professionelen, waaronder hulpverleners en leerkrachten, materiaal en vormingen makkelijk terugvinden. Er is meer nood en vraag naar budgetgroepen voor anderstalige cliënten. We krijgen geregeld vragen om de sessies ‘post en administratie’, ‘budgetplan’ en ‘creatief en bewust consumeren’ te geven aan een groep anderstalige cliënten, bijvoorbeeld Oekraïners. We hebben deze bestaande sessies herwerkt zodat ze ook bruikbaar zijn voor anderstaligen.

Joke: We merken ook dat er zowel bij een bewindvoering als bij een collectieve schuldenregeling (CSR) heel wat moeilijkheden zijn. Zowel bij een bewindvoering als een CSR zijn verschillende actoren betrokken. Hoe meer mensen betrokken zijn in een dossier, hoe groter de kans dat er drempels of problemen ontstaan. Vanuit BIZ willen we via dialoog en kennisoverdracht de verschillende actoren ondersteunen door het organiseren van ontmoetingsmomenten en trefdagen.

Wat staat op de planning voor de toekomst?

Joke: BIZ heeft in 10 jaar tijd een uitgebreid aanbod ontwikkeld. We willen ervoor zorgen dat ons volledig aanbod maximaal bij de doelgroep terecht komt. Via een communicatieplan (waarvan de nieuwe website deel uitmaakt), willen we hier in de toekomst verder op inzetten. Daarnaast doen we verder zoals we bezig zijn: we kijken waar de noden zijn van mensen met financiële problemen (en van de professionelen die hen begeleiden) en werken hier nieuwe methodieken of tools voor uit. Ook de bestaande initiatieven worden uiteraard verdergezet. We proberen zoveel mogelijk samen te werken met onze partners en andere organisaties om schulden te voorkomen of mensen met financiële vragen, moeilijkheden of schulden te ondersteunen.

Meer weten over BudgetInZicht?

BIZ is een samenwerkingsverband tussen de OCMW’s van de provincie, CAW Oost-Vlaanderen en de erkende verenigingen waar armen het woord nemen. Ontdek het aanbod, de ‘Wakosta?!-app en vormingen op deze website: www.bizoostvlaanderen.be