Campagneweek Partnergeweld bij CAW Zuid-West-Vlaanderen

Op 25 november – Internationale dag tegen geweld op vrouwen – start de campagneweek tegen partnergeweld en huiselijk geweld. Vanuit CAW Zuid-West-Vlaanderen werd volgend bericht verspreid.

Huiselijk geweld is elke vorm van psychisch, lichamelijk, economisch of seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen een gezin of een relatie. Het is geen eenmalig feit, maar een relationele dynamiek waarin men komt vast te zitten. Zonder professionele hulp is er vaak een toename in ernst en frequentie van het geweld.

Het verschijnsel is geen marginaal gegeven maar treft heel veel gezinnen. De laatste vijf jaar werden tussen de 42.000-58.000 aangiftes gedaan per jaar. Onderzoek wijst ook uit dat de aangiftebereidheid bij slachtoffers heel laag is (3,3 % !!) en dat men vaak al meer dan twee jaar in een gewelddadige relatie zit vooraleer men hiermee naar buiten durft te komen. 1 op de 7 gezinnen heeft met familiaal geweld te maken. In 4 op de 5 gevallen worden ook kinderen blootgesteld aan geweld en in 3 van de 5 gevallen zijn zij zelf slachtoffer.

Het is een thema waar nog steeds een enorm taboe op rust binnen onze samenleving.  Via onderstaand filmpje willen wij graag de stilte doorbreken en ervoor zorgen dat alle betrokkenen, zowel mannen, vrouwen, jongeren als kinderen sneller de weg vinden naar gepaste hulp. Bekijk het op https://vimeo.com/301793106

In een Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) kan iedereen terecht met verschillende vragen of problemen. Het CAW biedt ook begeleiding aan inzake huiselijk geweld. Men kan alleen of samen met de partner komen. We zoeken samen naar een oplossing.

De hulpverlening is gratis en strikt vertrouwelijk.
We hebben ook aandacht voor de gevolgen van huiselijk geweld op kinderen.

Neem een kijkje op www.caw.be (of via het gratis nummer 0800 13 500)
Jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen terecht bij het Jongerenonthaal van het CAW: www.jac.be
1712 is een hulplijn waar men terecht kan met alle vragen rond geweld: www.1712.be

Download: parntergeweld