De Kindreflex biedt een taal om eventuele bezorgdheden te uiten

Kinderen jonger dan 12 ondersteunen we samen met hun ouders. Dat kan bijvoorbeeld bij een scheiding, een schokkende gebeurtenis, bij familiaal geweld of ouders in detentie.

Daarbij hanteren we de Kindreflex, een stappenplan voor hulpverleners om een gesprek te voeren over het thema ouderschap.

Zo krijgen ouders de kans om in alle vrijheid te praten over hun kinderen en de bezorgdheden die zij ervaren. De Kindreflex helpt hulpverleners ook verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid te herstellen. Pamela De Dobbeleer CAW Oost-Brabant op Kindreflex.be:

“Een kind heeft recht op goed ouderschap en een ouder wil dit ook op een goede manier doen. We ondersteunen daarin als CAW.”

 

Niet elke opgroeisituatie bezorgt kinderen de ideale ontwikkelingskansen. Net zoals niet elke ouder de kans krijgt om de ouder te zijn die hij of zij gedroomd had te zijn omwille van allerlei redenen: financiële en materiële zorgen, moeilijke partnerrelatie, al dan niet geërfde psychische kwetsbaarheid, een beperkt netwerk… Daarnaast kan ouderschap vaak belastend en stresserend zijn.

Het is aan ons als omgeving, familie, vrienden, leerkrachten, hulpverleners en maatschappij om er te zijn voor kinderen én hun ouders zodat we de kansen kunnen waarborgen waardoor kinderen zich veilig kunnen ontplooien tot het ware cadeau dat ze zijn voor de wereld.

De Kindreflex is een stappenplan met als bedoeling hulpverleners te stimuleren om met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. Ouders krijgen de kans om in alle vrijheid over de kinderen en hun bezorgdheden te praten. Waar nodig ondersteunen hulpverleners de ouders in hun rol als moeder of vader.  De kindreflex helpt hulpverleners daarboven ook om verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen. Samen met de kinderwerkers integreren we de kindreflex op een gepaste manier in elke werkvorm zodat elke ouder-hulpvrager zich ook gezien en ondersteund voelt in zijn of haar ouderschap.

Aandachtspunten

Meer lezen

Met dank aan www.kindreflex.be.