CAW in beeld 2019

CAW in beeld 2019 toont de maatschappelijke meerwaarde van onze hulp- en dienstverlening én van onze meer dan 2000 medewerkers en evenveel vrijwilligers die dat realiseerden.

In 2019 kwamen 109.357 cliënten uit heel Vlaanderen en Brussel in contact met het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). De meeste mensen komen bij het CAW met vragen over relaties (moeilijke relaties en familiaal geweld) en persoonlijke problemen.

109.357 cliënten

Het voorbije jaar kwamen 109.357 cliënten in contact met het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). Het CAW ondersteunt mensen bij al hun vragen en problemen over welzijn. Een kwart van de cliënten is jonger dan 25 jaar en worden begeleid door het JAC (jongerenaanbod van het CAW). Er kloppen iets meer vrouwen dan mannen aan bij het CAW met welzijnsvragen of -problemen.

Meeste onthaalvragen over relaties en persoonlijke problemen

In 2019 waren de CAW’s er voor kwetsbare mensen met vooral onthaalvragen (40%) over relaties, echtscheiding en persoonlijke problemen, zoals psychisch welbevinden, verlieservaringen, problemen in ouder-kindrelatie, en familiaal geweld. Als cliënten het gevoel hebben er niet meer alleen uit te geraken, helpt het CAW hen hierbij. Sommige situaties en problemen vragen een grondige aanpak waardoor begeleiding opgestart wordt. Begeleiding door het CAW is gratis.

Slachtofferhulp

Iedereen kan van op de ene op de andere dag slachtoffer worden. Slachtofferschap kan kwetsbaarheid teweegbrengen op verschillende levensdomeinen. Slachtofferhulp biedt hulpverlening aan personen en na(ast)bestaanden die geconfronteerd worden met materiële, fysieke of morele schade als slachtoffer, dader of getuige van een schokkende gebeurtenis, ongeval, misdrijf, terreur of ramp. 50% van de slachtoffers die het CAW ondersteunt en helpt zijn slachtoffer van een geweldsituatie, voornamelijk fysiek geweld en seksueel geweld. In 41% van de situaties gaat het om geweld binnen een familiale context.

1 op 4 cliënten is jonger dan 25 jaar

Een vierde van de cliënten van de CAW’s is jonger dan 25 jaar. Jongvolwassenheid is een boeiende periode met vele kansen, maar ook een kwetsbare periode met veel uitdagingen. De CAW’s geven ondersteuning aan jongvolwassenen bij heel uiteenlopende zaken, al merken we dat er veel vragen binnenkomen over mentale gezondheid en gezinsrelaties (61%). 30% van de jongvolwassenen is op zoek naar een duurzame woning of tijdelijke opvang. We blijven actief inzetten op chathulpverlening. 17% van de jongvolwassenen werd via dit kanaal geholpen.

Digitale hulpverlening

De 109.357 cliënten die we vorig jaar ondersteunden, zijn de afgelopen weken ook digitaal verder geholpen. Zo zagen we de tweede week van de coronacrisis al een verdriedubbeling van het aantal chatgesprekken. Het CAW zet zeer sterk in op een gratis, laagdrempelige en digitale hulpverlening voor iedereen.