CAW op bezoek bij minister van financiën Van Peteghem

door Christel Verhas, algemeen directeur CAW Noord-West-Vlaanderen.

Deze zomer nam het CAW deel aan de dialoogtafels over de fiscale hervorming die minister van financiën Van Peteghem voorbereidt. Het CAW pleitte voor een sociale reflex bij de hervorming van het belastingstelsel.

CAW spreekbuis voor mensen met schulden

Op de werkvloer is hulpverlening erg gericht op het individu: iemand heeft onze hulp, raad, advies, of tussenkomst nodig; en wij bieden die. Maar omdat 35% van die hulpvragen te maken heeft met armoede, schulden en toeleiding tot basisrechten zijn we als CAW ook in staat om daarin patronen te zien, die het individuele overstijgen. Dit stelt ons in staat om bepaalde zaken die we systematisch zien terugkomen als oorzaak of als knelpunt inzake schulden te signaleren aan de overheid, of aan andere stakeholders zoals OCMW’s en het BIZ-netwerk. Ook minister van financiën Van Peteghem weet dat de CAW’s als erkende diensten voor schuldbemiddeling een idee hebben over wat er moet gebeuren om schulden terug te dringen. Dat mocht blijken uit de uitnodiging die we kregen om deze zomer deel te nemen aan de dialoogtafels over de fiscale hervorming die hij voorbereidt.

Menswaardig kunnen leven

Een kans om insteken te geven voor een hervorming van het beleid, die laten we niet liggen! Fiscaliteit is immers een belangrijke hefboom om armoede en sociale uitsluiting te voorkomen, en we hebben in onze tussenkomst gewezen op de noodzaak om een duidelijke sociale reflex bij de hervorming van het belastingstelsel in te bouwen. Zo is het belangrijk dat de fiscus rekening houdt met de armoedegrens: iedereen moet na het betalen van belastingen nog voldoende overhouden om menswaardig te kunnen leven.

Pleidooi voor een humaner invorderingsbeleid

We gaven aan de minister ook een duidelijk signaal mee over de rol van de fiscus en het invorderen van schulden, die er vaak toe leiden dat de schuldenlast nog verzwaart of dat de weg naar een collectieve schuldenregeling onmogelijk gemaakt wordt. Ondersteund door het steunpunt SAM en geïnspireerd door de dagelijkse praktijk van onze budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling, gaven we aan de minister een rits concrete aanbevelingen mee, zoals het geven van een langere termijn voor afbetaling van schulden bij de fiscus, of een afschaffing van het ‘luxetarief’ op de diensten van de deurwaarder die je inboedel invordert … Vele van deze ingrepen hoeven niet te wachten op de grote fiscale hervorming en zouden nu al een verschil kunnen maken voor mensen met schulden. De minister had hier zeker oren naar, wat in het kader van armoedebestrijding een zeer goede zaak zou zijn.

Alternatieve woonvormen stimuleren

De geplande fiscale hervorming geeft volgens de CAW’s ook kansen om een nieuw elan te geven aan woonfiscaliteit. Deze is nu erg gericht op private eigendom van een gezinswoning. Vandaag de dag echter, is er meer vraag naar andere, meer solidaire vormen van samenwonen. Als je weet dat kosten van huisvesting en verbruik vaak te veel doorwegen op een gezinsbudget, of dat sommige mensen te weinig zelfredzaam zijn om zelfstandig te kunnen wonen, kunnen deze woonvormen de oplossing bieden.

Download: Nota CAW dialoogtafel fiscale hervorming