CAW vanaf nu ook in Gooik en Londerzeel

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Halle – Vilvoorde opent nieuwe CAW-huizen in Londerzeel en Gooik. Het CAW is constant in beweging en stelt zich flexibel op naar de veranderende context én de noden van partners en cliënten. Het is belangrijk dat mensen met welzijnsvragen of bezorgdheden dicht bij huis terecht kunnen. Afstand vormt een heuse drempel voor wie de stap wil zetten naar hulpverlening. De opening van een nieuw CAW-huis in de eerstelijnszone (ELZ) Regio Grimbergen en ELZ Pajottenland zijn daarom belangrijke stappen in het bereiken van onze vooropgestelde doelstellingen. Het CAW zet sterk in op laagdrempeligheid, zo zijn we naast onze fysieke afdelingen ook bereikbaar via chat, mail (onthaal@cawhallevilvoorde.be)  en telefoon (0800 13 500). Maar met een fysieke locatie in ELZ Regio Grimbergen en Pajottenland komen we nog meer tegemoet aan de noden in deze werkingsgebieden.  Een fysiek huis per eerstelijnszone maakt het ook mogelijk om nauwer samen te werken met lokale partners en lokale besturen.

Iedereen kan nu ook in Gooik en Londerzeel terecht met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. Ook jongeren kunnen er terecht bij het JAC, onze jongerenwerking.

We kijken er naar uit jullie te begeleiden en ondersteunen vanuit deze nieuwe locaties. In Gooik kan je nu al terecht met al je vragen. In Londerzeel staan we voor je klaar vanaf de eerste week van december.